Osevní plochy v Jihomoravském kraji k 31. květnu 2023

 

Jihomoravští zemědělci letos oseli plochu 300 tisíc hektarů, z toho téměř 65 % tvoří plocha se zrninami (tj. obiloviny na zrno celkem a luskoviny a bílkovinné plodiny na zrno celkem). Osevní plocha se zrninami se meziročně zmenšila o 8,3 tisíc hektarů na letošních 194,8 tisíc. Zvětšily se pouze plochy tritikále a ozimého ječmene. Z olejnin byla proti předchozímu roku zmenšena osevní plocha slunečnice na semeno a mírně zvýšena osevní plocha řepky.

Letošní osevní plocha celkem na jižní Moravě představuje 300,0 tis. ha. V její struktuře převažuje plocha se zrninami s podílem na celku 64,9 %, technické plodiny tvoří 17,8 %, na 13,9 % ploch jsou pícniny na orné půdě a 1,7 % celku patří okopaninám.

Osevní plocha obilovin na zrno celkem v Jihomoravském kraji je mezi kraji druhá největší a svou plochou 185,8 tis. ha tvoří 14,0 % plochy s touto komoditou v České republice. Nejrozšířenější pěstovanou obilovinou v Jihomoravském kraji je pšenice ozimá, kterou je letos oseto 105,0 tis. ha. Výměra pšenice ozimé je však proti roku 2022 nižší o 4,9 tis. ha. Osevní plocha pšenice jarní byla snížena téměř o polovinu na 2,4 tis. ha.

Tab. 1 Plochy osevů v Jihomoravském kraji k 31. květnu
Tab. 1 Plochy osevů v Jihomoravském kraji k 31. květnu

Proti loňsku jihomoravští zemědělci zredukovali osevní plochu ječmene jarního, kterým letos bylo oseto 21,4 tis. ha, což představuje 89,5 % skutečnosti loňského roku. Ječmen ozimý je na 14,3 tis. ha, proti předešlému roku je tato plocha o 12,4 % rozsáhlejší.

Osevní plocha žita v Jihomoravském kraji o výměře 1,6 tis. ha je o pětinu nižší než v roce 2022, naopak se o pětinu zvýšila osevní plocha tritikále (2,4 tis. ha). Meziročně byla zredukována osevní plocha kukuřice na zrno, a to o 2,3 tis. ha, na letošních 34,7 tis. ha. I přes snížení je osevní plocha kukuřice mezi kraji nejvyšší a tvoří 47,1 % republikového celku.

V mezikrajském porovnání je Jihomoravský kraj druhým největším pěstitelem luskovin na zrno, prvenství drží Středočeský kraj s plochou 11,3 tis. ha. V letošním roce se luskoviny na zrno pěstují na jižní Moravě na 9,0 tis. ha, loni to bylo na 8,2 tis. ha. Nejčastěji vysévanou plodinou je hrách na zrno, kterým letos jihomoravští pěstitelé oseli 8,3 tis. ha, což je o 7,5 % více než v roce 2022.

Rozloha osevních ploch, na kterých se pěstují okopaniny, meziročně vzrostla o 3,5 % na 5,0 tis. ha. Zvýšila se osevní plocha jak brambor celkem (o 3,0 % na 1,3 tis. ha), tak osevní plocha cukrové řepy (o 3,9 % na  3,7 tis. ha).

Olejninami celkem bylo letos v Jihomoravském kraji oseto 52,9 tis. ha, což je o 2,1 tis. ha méně než loni. Ve struktuře osevních ploch s olejninami převažuje řepka celkem s podílem 60,1 %. Touto plodinou je oseto 31,8 tis. ha, a to je o 1,9 % více v porovnání s předešlým rokem. Slunečnice na semeno zabírá plochu 12,6 tis. ha, proti loňsku je o 15,8 % nižší, přesto je to mezi kraji výměra největší (63,7 % osevní plochy s touto plodinou v ČR). Osevní plocha sóji je 4,1  tis. ha a meziročně je jen nepatrně nižší (o 0,2 %, tj. o 9 ha). Mák se letos pěstuje na 2,0 tis. ha, což je o desetinu více než loni.

pícnin na orné půdě celkem, kterými bylo v Jihomoravském kraji oseto 41,8 tis. ha, zabírá 47,6 % plochy kukuřice na zeleno, její osevní plocha se proti loňsku zvýšila o 7,2 % na 19,9 tis. ha. Osevní plocha vojtěšky se snížila o 1,8 tis. ha na 11,4 tis. ha.

Konzumní zelenina celkem byla v letošním roce na jižní Moravě vysazena na 2,8 tis. ha, což je ale jen 84,3 % skutečnosti minulého roku. Největší část plochy oseté zeleninou zabírá hrách zahradní (502 ha), tato plocha je ale meziročně o 40,9 % nižší. K redukci došlo i u druhé nejrozšířenější zeleniny, jíž je cibule. Jihomoravští zemědělci jí pěstují na 372 hektarech, loni zabírala plochu větší o 25 ha. Jihomoravský kraj je druhým největším producentem hlávkového zelí v České republice za Středočeským krajem. Touto komoditou bylo oseto 202 ha, osevní plocha se tak zvýšila o 3,3 %. Okurky nakládačky se pěstují na 99 ha, což je o 10 ha více proti skutečnosti roku 2022. Došlo ale ke zmenšení osevní plochy u okurek salátovek, a to ze 13 ha v loňském roce na letošních 10 ha.

 

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115