Odhady sklizně vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 15. srpnu 2021

 

Podle zpřesněných odhadů, které Český statistický úřad zpracoval k 15. srpnu 2021, se letos sklidí v porovnání s loňskem méně základních obilovin. Na této skutečnosti se podílí zejména redukce osevních ploch jednotlivých plodin s výjimkou pšenice jarní a ovsa. Letos se očekává nižší sklizeň řepky, a to nejen kvůli zmenšení osevní plochy, ale také nižšímu hektarovému výnosu. Naopak s vyšším hektarovým výnosem počítají jihomoravští zemědělci při sklizni brambor, která by měla překročit loňskou skutečnost.

Jihomoravští zemědělci očekávají, že letos sklidí 853,6 tis. tun základních obilovin. Tento objem, pokud se předpoklad vyplní, bude o 36,9 tis. tun nižší v porovnání s loňskem. Propad je způsoben redukcí osevní plochy, protože průměrný hektarový výnos by měl být proti roku 2020 vyšší o 0,18 tuny a měl by dosáhnout 5,99 tuny. Odhaduje se, že hektarový výnos bude proti skutečnosti předchozího roku překročen u všech základních obilovin s výjimkou žita a ovsa. Objem sklizně však kvůli redukci osevních ploch bude proti loňsku nižší u všech základních obilovin kromě pšenice jarní a ovsa.

Letos bylo v Jihomoravském kraji oseto základními obilovinami 142,5 tis. hektarů, z toho 64,1 % zabírají pole s pšenicí ozimou. Osevní plochy pšenice ozimé byly zredukovány z loňských 105,0 tis. hektarů na nynějších 91,3 tis. hektarů. Při 5% nárůstu hektarového výnosu se očekává sklizeň ve výši 580,1 tis. tun, čímž by skutečnost loňského roku byla naplněna pouze z 91,3 %. V krajích by se měl letošní hektarový výnos pšenice ozimé pohybovat od 6,05 tuny v Kraji Vysočina do 6,98 tuny v hlavním městě Praze. Jihomoravský kraj je druhým největším producentem pšenice ozimé, prvenství drží Středočeský kraj s očekávanou sklizní 998,8 tis. tun.

Jihomoravští zemědělci letos rozšířili osevní plochu pšenice jarní až 4,6x na 8,8 tis. hektarů. Při hektarovém výnosu 4,82 tuny, což je o 0,55 tuny více proti loňsku, se z polí sveze 42,4 tis. tun zrna. Pokud se odhad jihomoravských zemědělců naplní, tak by sklizeň měla být v porovnání se skutečností roku 2020 více jak pětinásobná.

Jihomoravský kraj je po Středočeském kraji a Kraji Vysočina třetím největším producentem ječmene celkem. Letos by se mělo z plochy 35,9 tis. hektarů sklidit 202,6 tis. tun této obiloviny, loni se z 39,1 tis. hektarů svezlo 213,0 tis. tun zrna.

Letos ječmen jarní svou plochou 25,2 tis. hektarů zabírá ve struktuře osevních ploch základních obilovin na jižní Moravě druhou největší část, a to 17,7 %. Proti předchozímu roku došlo ke zmenšení osevní plochy o 2,9 tis. hektarů. Tato redukce se odrazí na objemu sklizeného zrna – předpoklad je 135,8 tis. tun, a to je proti roku 2020 méně o 8,9 tis. tun.

Ječmene ozimého by jihomoravští zemědělci měli sklidit 66,8 tis. tun, což je o 1,5 tis. tun méně než v roce předchozím. Hektarové výnosy by měly být proti loňskému roku vyšší o 0,04 tuny a měly by činit 6,26 tuny, což je mezi kraji po hlavním městě Praze druhá největší hodnota.

V letošním roce se očekává nižší sklizeň žita. Důvodem je nejen zmenšení osevní plochy z loňských 3,1 tis. hektarů na letošních 2,0 tis. hektarů, ale i propad hektarového výnosu. Ten by měl dosáhnout 4,81 tuny, což je o 0,26 tuny méně v porovnání s loňským rokem. Při správnosti tohoto předpokladu by se mělo z jihomoravských polí sklidit 9,6 tis. tun zrna. Tento objem představuje 61,3 % skutečnosti loňského roku.

Očekává se, že se letos z 2,6 tis. hektarů sklidí 8,9 tis. tun ovsa s meziročním nárůstem o 13,7 %. Na navýšení sklizně se výhradně podílí rozšíření osevní plochy, protože hektarový výnos bude, dle předpokladu, nižší v porovnání s loňskem - osevní plochu jihomoravští zemědělci rozšířili o 0,5 tis. hektarů na 2,6 tis. hektarů, očekávaný hektarový výnos 3,46 tuny bude pod loňskou skutečnosti o 0,33 tuny.

Tritikale by se mělo sklidit 9,8 tis. tun, což je o 0,7 tis. tun méně proti předchozímu roku. Příčinou je redukce osevní plochy o 0,2 tis. hektarů na 1,9 tis. hektarů, hektarový výnos bude proti roku 2020 vyšší o 0,09 tuny a dosáhne 5,07 tuny.

Osevní plocha kukuřice na zrno na jižní Moravě byla letos rozšířena proti loňsku o 2,6 tis. hektarů na 43,4 tis. hektarů a tvoří téměř polovinu republikového celku s touto plodinou. Letošní hektarový výnos by měl být proti loňsku nižší o 1,01 tuny a měl by dosáhnout 8,41 tuny. Pokud se toto očekávání naplní, tak se sklidí 364,8 tis. tun zrna, loni to bylo o 19,7 tis. tun více. Jihomoravský kraj je největším producentem kukuřice na zrno s podílem na republikovém celku 47,8 %.

V Jihomoravském kraji se loni sklidilo 18,8 tis. tun hrachu na zrno, letos se očekává úroda vyšší, a to až o 31,8 %. Sklidit by se mělo 24,7 tis. tun této komodity, a to je mezi kraji nejvyšší hodnota. Na vyšší sklizni se podílelo jak rozšíření osevní plochy, tak i vyšší hektarový výnos.

Letošní sklizeň řepky na jižní Moravě bude nižší v porovnání s loňský rokem. Důvodem je jak redukce osevní plochy, tak nižší hektarový výnos. Letos byla řepka vyseta na rozloze 32,4 tis. hektarů, což je o 1,6 tis. hektarů méně než v roce 2020, očekávaný hektarový výnos v tomto roce je 2,87 tuny, loni byl o 0,34 tuny vyšší. Pokud se odhad naplní, tak řepkového semene by se mělo sklidit 93,0 tis. tun, a to je 85,1 % skutečnosti loňského roku.


Tab. 1 Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 15. srpnu 2021 Tab. 1 Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 15. srpnu 2021   
 

Graf 1 Osevní plocha a sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji v letech 2011 až 2021
Graf 1 Osevní plocha a sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji v letech 2011 až 2021 

V Jihomoravském kraji se letos brambory celkem pěstují na ploše 1,5 tis. hektarů. Výnosy zaznamenaly proti loňsku nárůst. Z hektaru by se mělo sklidit 30,82 tuny brambor, a to je o 1,12 tuny více než loni. Tento hektarový výnos je v mezikrajském porovnání nejvyšší. Při naplnění předpokládaných výnosů, by se mělo sklidit 45,7 tis. tun brambor, což je o 1,8 tis. tun více proti loňsku.

Osevní plochy cukrovky technické se meziročně zmenšily o 8,3 % na 3,8 tis. hektarů. Sklidit by se mělo 228,4 tis. tun bulev s meziročním propadem 4,8 %. Nižší úroda je způsobena redukcí osevní plochy, protože letošní hektarový výnos, který se očekává ve výši 60,05 tuny, by měl být proti roku 2020 vyšší o 3,9 %. I přes tento nárůst však hektarový výnos zůstává v mezikrajském srovnání nejnižší.

V Jihomoravském kraji se letos pěstovaly okurky nakládačky na ploše 80 hektarů s podílem na republikovém celku 31,7 %. Hektarový výnos, který představuje 28,03 tuny, bude v porovnání s loňskem o 5,07 tuny nižší. Letošní sklizeň by měla dosáhnout 2,3 tis. tun, loni to bylo 6,1 tis. tun. Největší pěstitelem okurek nakládaček je Ústecký kraj, kde by se ze 128 hektarů mělo sklidit 6,8 tis. tun této plodiny.
 

Graf 2 Hektarový výnos vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji v roce 2011 až 2021 Graf 2 Hektarový výnos vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji v roce 2011 až 2021

Graf 3 Odhad sklizně a výnosu pšenice podle krajů k 15. 8. 2021 (řazeno dle výše hektarového výnosu) Graf 3 Odhad sklizně a výnosu pšenice podle krajů k 15. 8. 2021 (řazeno dle výše hektarového výnosu)

Graf 4 Odhad sklizně a výnosu ječmene podle krajů k 15. 8. 2021 (řazeno dle výše hektarového výnosu) Graf 4 Odhad sklizně a výnosu ječmene podle krajů k 15. 8. 2021 (řazeno dle výše hektarového výnosu)

Graf 5 Odhad sklizně a výnosu řepky podle krajů k 15. 8. 2021 (řazeno dle výše hektarového výnosu) Graf 5 Odhad sklizně a výnosu řepky podle krajů k 15. 8. 2021 (řazeno dle výše hektarového výnosu)

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230