Odhady sklizně v Jihomoravském kraji - červen 2021

 

Podle odhadů zpracovaných k 10. červnu letošního roku se sklidí 788,6 tis. tun základních obilovin, což je o 101,8 tis. tun méně v porovnání s rokem 2020. Důvodem je nejen redukce osevní plochy, ale i meziroční propad hektarových výnosů u jednotlivých druhů základních obilovin s výjimkou pšenice jarní. Objem řepky sklizené v letošním roce by podle odhadu měl být o 11 % nižší v porovnání s loňskou skutečností.

Očekává se, že základních obilovin v Jihomoravském kraji, při naplnění předpokládaných hektarových výnosů 5,53 tuny, se sklidí 788,6 tis. tun. Při správnosti tohoto odhadu by byla skutečnost loňského roku naplněna jen z 88,6 %. Základními obilovinami bylo v letošním roce oseto 142,5 tis. hektarů. Největší část, 91,3 tis. hektarů, zabírají pole s pšenicí ozimou. Loni byla tato rozloha větší o 13,7 tis. hektarů. Sklidit by se mělo 526,7 tis. tun, což je o 108,5 tis. tun méně proti roku 2020. Podle odhadu by jihomoravští zemědělci měli letos sklidit 41,8 tis. tun pšenice jarní. Tento objem představuje pětinásobek sklizně loňského roku. Navýšení je v ovlivněno jak rozšířením osevní plochy, a to z 1,9 tis. hektarů v roce 2020 na letošních 8,8 tis. hektarů, tak i vyšším hektarovým výnosem. Očekává se, že se z hektaru sveze 4,75 tun zrna, loni to bylo o 0,48 tun méně.

Nižší hektarové výnosy se odhadují u ječmene ozimého (snížení o 0,37 tun/ha) a ječmene jarního (snížení o 0,04 tun/ha). Pokud se splní toto očekávání, mělo by se z 10,7 tis. hektarů sklidit 62,4 tis. tun ječmene ozimého. Meziroční pokles by činil 8,7 %. Podle odhadu sklidí jihomoravští zemědělci z 25,2 tis. hektarů 128,9 tis. tun ječmene jarního s meziročním poklesem 11,0 %. Výměra obou obilovin byla v letošním roce jihomoravskými zemědělci zmenšena o 3,2 tis. hektarů, z tohoto celku ječmen jarní tvořil více jak 90 %.

Žito bylo letos oseto na 2,0 tis. hektarech, loni osevní plocha byla větší o 1,1 tis. hektarů. Předpokládá se, že hektarové výnosy nedosáhnou výše loňské skutečnosti. Při sklizni 5,04 tun z hektaru by se mělo získat 10,1 tis. tun zrna, loni se z polí svezlo 15,7 tis. tun této komodity.

Rozšíření osevní plochy ovsa z 2,1 tis. hektarů v roce 2020 na 2,6 tis. hektarů v letošním roce se promítne do objemu sklizně. Podle předpokladu by se mělo sklidit 9,3 tis. tun, meziroční navýšení by tak představovalo 18,7 %.

Odhaduje se, že letošní úroda tritikale bude o desetinu nižší v porovnání s loňskem, a to nejen kvůli redukci osevní plochy, ale i propadu hektarového výnosu. Při hektarovém výnosu 4,86 tuny, by se mělo sklidit 9,4 tis. tun zrna.

Řepkou bylo letos oseto 32,4 tis. hektarů, což je o 1,6 tis. hektarů méně než v předchozím roce. Pokud bude odhad hektarového výnosu, který by měl být nižší proti loňsku o 6,3 %, správný, tak letošní sklizeň by měla dosáhnout 97,5 tis. tun, a to je o 10,8 % méně v porovnání s loňskem.

Tab. 1 Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji
k 10. červnu 2021
Tab.1 Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 10. červnu 2021  

Graf 1 Osevní plocha a sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji
v letech 2011 až 2021
Graf 1 Osevní plocha a sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji v letech 2011 až 2021  

Graf 2 Hektarový výnos vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji v roce 2011 až 2021 Graf 2 Hektarový výnos vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji v roce 2011 až 2021

Graf 3 Odhad sklizně a výnosu pšenice podle krajů k 10. 6. 2021 (řazeno dle výše hektarového výnosu)Graf 3 Odhad sklizně a výnosu pšenice podle krajů k 10. 6. 2021 (řazeno dle výše hektarového výnosu)

Graf 4 Odhad sklizně a výnosu ječmene podle krajů k 10. 6. 2021 (řazeno dle výše hektarového výnosu) Graf 4 Odhad sklizně a výnosu ječmene podle krajů k 10. 6. 2021 (řazeno dle výše hektarového výnosu)

Graf 5 Odhad sklizně a výnosu řepky podle krajů k 10. 6. 2021 (řazeno dle výše hektarového výnosu) Graf 5 Odhad sklizně a výnosu řepky podle krajů k 10. 6. 2021 (řazeno dle výše hektarového výnosu)  

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230