Nejčastější jména dětí v lednu 2017 - Jihomoravský kraj

 

Eliška a Jan – to je nejčastější dívčí a chlapecké jméno dětí narozených v lednu letošního roku nejen v Jihomoravském kraji, ale i v ČR. Mezi rodiči v kraji bylo nejčastějším jménem Jana u matek a Jiří v řadách otců.

V lednu 2017 bylo v Jihomoravském kraji u novorozené dívky nejčastějším jménem Eliška. Následovala Tereza a třetí v pořadí byla Anna. Eliška a Tereza patří k nejoblíbenějším dívčím jménům v kraji dlouhodobě. Tereza se objevuje v tabulkovém přehledu tří nejoblíbenějších lednových jmen v kraji od roku 2004 (údaje z let 2013 a 2014 nejsou na úrovni kraje k dispozici) hned 10x a Eliška 7x. Kromě Jihomoravského kraje byla Eliška nejčastějším jménem v lednu letošního roku i v dalších 3 krajích a umístila se v čele žebříčku i v rámci ČR (pořadí jmen v ČR v lednu 2016 bylo shodné s pořadím dívčích jmen v Jihomoravském kraji).

Jan, Jakub a David byly v kraji 3 nejčastější jména mezi novorozenými lednovými chlapci. Jakub a Jan se v kraji objevili, podobně jako Tereza s Eliškou u děvčat, i v žebříčku nejčastějších jmen od ledna 2004 – Jakub dokonce 11x a Jan 7x. Jan byl letos v lednu nejčastějším jménem v 8 krajích a tím i v celé ČR (pořadí jmen v ČR – Jan, Jakub a Matyáš).

Trojice nejčastějších jmen děvčat a chlapců narozených v lednu v Jihomoravském krajiTrojice nejčastějších jmen děvčat a chlapců narozených v lednu v Jihomoravském kraji

Jak se s generacemi mění obliba křestních jmen, ukazuje přehled s nejčastějšími jmény rodičů. Mezi otci dětí narozených v kraji v lednu od roku 2004 kraloval Petr – objevil se v každém roce z uvedených 12 let, i když v lednu 2017 byl až na 3. místě. „Vítězný“ Jiří se v přehledu objevuje 8x, druhý v pořadí Martin 6x. V čele pořadí jmen otců v ČR v lednu 2017 byl Jan, následoval Petr a Tomáš.

Podobně jako u Petra mezi otci by se dalo hovořit i o Janě mezi matkami – objevila se 11x v uvedeném přehledu, 8x je zde jméno Petra a 7x Lenka. V lednu 2017 v kraji po Janě následovala Lucie a Veronika. Lucie byla v lednu 2017 v ČR nejčetnějším jménem v pořadí jmen matek, druhá v pořadí byla Jana a třetí Petra.

Trojice nejčastějších jmen matek a otců dětí narozených v lednu v Jihomoravském krajiTrojice nejčastějších jmen matek a otců dětí narozených v lednu v Jihomoravském kraji

Dále je uveden přehled patnácti nejčastějších jmen dětí narozených v Jihomoravském kraji vždy v lednu, a to od roku 2004. Celkový komplet jmen za leden v letech 2013 až 2016 není za kraj k dispozici. Ale „přestávka“ 4 let v žebříčku dívčích i chlapeckých jmen nezpůsobila nijak převratné změny. U obou pohlaví se v patnáctce nejčetnějších jmen objevilo pouze jedno nové jméno – Amálie u děvčat a Patrik u chlapců.

Nejčastější jména děvčat a chlapců narozených v lednu v Jihomoravském krajiNejčastější jména děvčat a chlapců narozených v lednu v Jihomoravském kraji

Nejčastější jména dětí narozených v lednu 2017 podle krajů ČRNejčastější jména dětí narozených v lednu 2017 podle krajů ČR

Nejčastější jména rodičů dětí narozených v lednu 2017 podle krajů ČRNejčastější jména rodičů dětí narozených v lednu 2017 podle krajů ČR

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz

tel.: 542 528 172