Pracovní neschopnost ve Zlínském kraji za rok 2020

 

Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti ve Zlínském kraji za rok 2020 činila 43,5 kalendářních dnů (o 6,0 kalendářních dnů méně než za předešlý rok), ale i tak šlo nejvyšší průměrnou délku pracovní neschopnosti mezi kraji v České republice. Kraj vykázal i největší průměrné procento pracovní neschopnosti 7,042 %.

Ve Zlínském kraji bylo v roce 2020 evidováno 223 903 nemocensky pojištěných osob. To je 4,8 % z celkového počtu těchto osob v České republice. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz za rok 2020 v kraji činil 132 528, což bylo o 38 991 případů více, než v předchozím roce (o 41,7 %). V celé České republice dosáhl meziroční nárůst o 476 221 těchto případů více (o 24,9 %).

Tab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje

Tabulka 1: Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje

Ve Zlínském kraji průměrný počet nemocensky pojištěných meziročně klesl o 2 780 osob, což činilo pokles o 1,2 %. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz narostl v kraji v roce 2020 oproti roku 2019 o 38 991 případů, což znamenalo nárůst o 41,7 % (nejvyšší mezi kraji v ČR).

Došlo k navýšení nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných. S hodnotou 59,19 případů se Zlínský kraj zařadil na třetí místo.

Počet dnů pracovní neschopnosti se v kraji meziročně zvýšil o 24,5 % na 5 771 tis. dnů. Nejvíce stoupla nemocnost (o 27,3 %), pak následovaly ostatní úrazy (o 9,8 %) a pracovní úrazy (o 5,1 %). Počet dnů pracovní neschopnosti u žen v kraji činil 2 921,6 tis. dnů, tedy 50,6 % z celkového počtu kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Nevyšší podíl byl na Kroměřížsku (56,2 %) a na Vsetínsku (52,1 %), nejnižší v okrese Zlín (47,6 %). 


Graf 1  Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech Zlínského kraje za rok 2019 a 2020

Graf 1: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech Zlínského kraje za rok 2019 a 2020

Ve  Zlínském kraji bylo v roce 2020 průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti nejvyšší v České republice (7,042 %). Následoval Moravskoslezský kraj (6,996 %). U žen se tato hodnota mezi kraji zařadila také na 1. příčku se 7,474 %. Další byl opět Moravskoslezský kraj (7,357 %). Nad 7,00 % se u žen dostal ještě Liberecký kraj (7,173 %).

Tab. 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v krajích ČR v roce 2020

  Tabulka 2: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v krajích ČR v roce 2020

 

Kontakt:

Mgr. Renata Polepilová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 931
E -mail: 
renata.polepilova@czso.cz 

 

  • Pracovní neschopnost ve Zlínském kraji za rok 2020