Věda a výzkum v regionálním pohledu - 2000 - 2006

 
Kód: e-1376-07
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis

1. Úvod PDF
2. Technologický pokrok, věda, výzkum, inovace a regionální rozvoj PDF
2.1. Teoretická východiska
2.2. Institucionální podpora vědy a výzkumu
3. Předpoklady a širší souvislosti vědy a výzkumu v regionech ČR PDF
3.1. Toky lidských zdrojů
3.1.1. Dosažená úroveň vzdělanosti obyvatelstva
3.1.2. Účastníci terciárního vzdělávání
3.2. Pozice vybraných skupin obyvatel s vazbou k vědě a výzkumu na trhu práce PDF
3.2.1. Zaměstnanost a mzdy ve vědeckých a technických profesích
3.2.2. Ekonomická aktivita osob s terciárním vzděláním
3.2.3. Geografická mobilita osob s vysokoškolským vzděláním
4. Věda, výzkum a inovace v regionech ČR PDF
4.1. Zaměstnanost ve vědě a výzkumu
4.2. Výdaje na výzkum a vývoj
4.3. Nehmotné výstupy výzkumu a vývoje
5. Věda, výzkum a inovace v regionech Evropské unie PDF
5.1. Výdaje na výzkum a vývoj
5.2. Zaměstnanost v technologicky vyspělých odvětvích
5.3. Aplikace patentů
6. Závěr PDF
Použitá literatura PDF
Přílohy PDF

Zveřejněno dne: 29.06.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.