Změny územní struktury k 1. 1. 2021

 

Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů ze dne 29. ledna 2020 byl zveřejněn v částce 22/2020 Sbírky zákonů. Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021. Podstatou nového zákona je sjednocení právní úpravy členění státu a akceptování skladebnosti administrativně správních územních celků. Současných třináct samosprávných krajů je členěno na správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP), kterých je 205. Okresy jsou zachovány a jejich území je vymezeno pomocí SO ORP, jež v rámci územního členění představují optimální základ pro vymezení správních jednotek pro mikroregionální uspořádání veřejné správy. V současnosti se každý správní obvod musí nacházet na území pouze jednoho okresu.

Základní principy územně správního členění
 • území České republiky se pro výkon státní správy člení na správní obvody krajů
 • správní obvod kraje s výjimkou správního obvodu hlavního města Prahy se člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností
 • správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen výčtem území obcí a vojenských újezdů
 • území obce a území vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území
 • okresy jsou jako územní celek zachovány, jejich území je vymezeno pomocí správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • v hlavním městě Praze jsou na úrovni okresů vymezeny prostřednictvím správních obvodů městských částí obvody
 • mimo jiné se ruší zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, tím zanikají „staré“ kraje v hranicích z roku 1960
Vymezení jednotlivých územních celků
 • v zákoně č. 51/2020 Sb. je jmenovitě vymezeno členění jednotlivých krajů na správní obvody obcí s rozšířenou působností a také členění okresů na tyto obvody
 • správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny jmenovitým výčtem obcí, které do příslušného obvodu náleží
  • tento výčet je nově uveden ve vyhlášce č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu ze dne 28. července 2020
 • správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem jsou vymezeny jmenovitým výčtem obcí, které do příslušného obvodu náleží
  • tento výčet je nově uveden ve vyhlášce č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem ze dne 28. července 2020
Změny hranic územních celků
 • hranice krajů se nemění
 • proti dosavadnímu stavu se mezi SO ORP přesouvá celkem 5 obcí
  • 3 obce se přesouvají z SO ORP Český Brod do SO ORP Lysá nad Labem
  • 1 obec se přesouvá z SO ORP Turnov do SO ORP Jablonec nad Nisou
  • 1 obec se přesouvá z SO ORP Jihlava do SO ORP Havlíčkův Brod
 • proti dosavadnímu stavu se mezi okresy přesouvá celkem 13 obcí
  • 1 obec se přesouvá z okresu Nymburk do okresu Kolín
  • 2 obce se přesouvají z okresu Vsetín do okresu Zlín
  • 9 obcí se přesouvá z okresu Domažlice do okresu Plzeň-jih
  • 1 obec se přesouvá z okresu Semily do okresu Jablonec nad Nisou
Příslušnost některých obcí do jiného okresu
 • sídlo správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov náleží do okresu Semily, ale v rámci tohoto obvodu
  • 2 obce zůstávají v okrese Jablonec nad Nisou
  • 13 obcí zůstává v okrese Liberec
Změny územní struktury v Plzeňském kraji k 1. 1. 2021

V Plzeňském kraji se změna územní struktury týká okresů Domažlice a Plzeň-jih. Z okresu Domažlice dochází k přesunu 1 města a 8 obcí do okresu Plzeň-jih. Obce Bukovec, Čečovice, Černovice, Holýšov, Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov a Všekary s celkovým počtem 6 558 obyvatel rozšíří výměru okresu Plzeň-jih o 7 159 ha.

Pro okres Domažlice to znamená, že v rámci výše uvedené legislativní změny k 1. 1. 2021 došlo ke snížení obcí z 85 na 76, přičemž území okresu zaujímá plochu o výměře 105 187 ha (pokles o 6,4 %). Populace dosáhla počtu 55 504 obyvatel, což představuje pokles o 10,6 %.

Součástí okresu Plzeň-jih je k 1. 1. 2021 celkem 99 obcí, rozprostírá se na ploše o celkové výměře 106 824 ha (nárůst o 7,2 %), přičemž počet obyvatel se zvýšil na 70 046 (nárůst o 10,3 %).

Kartogram: Územní změny k 1. 1. 2021, okresy Domažlice a Plzeň-jih, SO ORP Stod

 

Podrobnější informace o změnách v zařazení jednotlivých obcí (včetně jejich výměry a počtu obyvatel) jsou uvedeny v samostatných tabulkách.

 

Tabulka: Změny v území správních obvodů ORP k 1. lednu 2021

Tabulka: Změny v území okresů k 1. lednu 2021

Tabulka: Přesuny obcí mezi správními obvody ORP a okresy k 1. lednu 2021

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 • Změny územní struktury k 1. 1. 2021 (aktualita v pdf)
 • Územní změny k 1. 1. 2021 v okresech Domažlice a Plzeň-jih, v SO ORP Stod (kartogram)
 • Změny v území správních obvodů ORP k 1. lednu 2021 (tabulka)
 • Změny v území okresů k 1. lednu 2021 (tabulka)
 • Přesuny obcí mezi správními obvody ORP a okresy k 1. lednu 2021 (tabulka)