Dopravní nehody v Olomouckém kraji v roce 2022

 

28. 2. 2022

V roce 2022 bylo na území Olomouckého kraje nahlášeno 5 820 dopravních nehod, z toho u 18,8 % událostí byly zjištěny následky na zdraví nebo životě. Hmotná škoda způsobená při nehodách dosáhla 507 mil. Kč.

V roce 2022 bylo Policií ČR evidováno v Olomouckém kraji 5 820 dopravních nehod, což představovalo 5,9 % všech dopravních nehod na území ČR. V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o 6. nejvyšší pořadí v počtu dopravních nehod. Nejvíce nehod měly kraje Hlavní město Praha (15,7 %) a Středočeský kraj (15,4 %). Počet dopravních nehod v Olomouckém kraji v roce 2022 meziročně vzrostl o 493 nehod, tj. o 9,3 %. V porovnání s minulým rokem vzrostla nehodovost ve všech krajích ČR s výjimkou Prahy, Plzeňského a Ústeckého kraje.

Graf: Počet dopravních nehod a škoda způsobená při nehodách 
v Olomouckém kraji (k 31. 12.)

Škody způsobené při dopravních nehodách v Olomouckém kraji činily v roce 2022 celkem 507 mil. Kč a proti předchozímu roku vzrostly jeden a půl násobně. Průměrná výše škody u jedné dopravní nehody dosáhla v roce 2022 hodnoty 87,1 tis. Kč a byla o 10,5 tis. Kč vyšší než celorepublikový průměr (76,6 tis. Kč). Ve srovnání s předchozím rokem vzrostla o 22,8 tis. Kč (o 35,4 %). Od roku 2009, kdy se změnila metodika hlášení dopravních nehod Policii ČR, se jednalo o nejvyšší průměrnou škodu u jedné dopravní nehody.

Tragických dopravních nehod výrazně ubylo. Zatímco v roce 2021 při dopravních nehodách na silnicích Olomouckého kraje přišlo o život 41 lidí, v loňském roce na následky zranění zemřelo 12 osob (7 řidičů motorových vozidel, 2 chodci a 3 cyklisté). V krajském srovnání se jednalo o nejvyšší meziroční pokles v absolutním i relativním vyjádření.

Graf: Počet dopravních nehod a škoda způsobená při nehodách 
podle krajů v roce 2022

Počet těžce zraněných meziročně klesl ze 75 osob v roce 2021 na 69 osob v roce 2022. Počet lehce zraněných meziročně vzrostl o 163 osob (z 1 107 na 1 270 osob). Z celkového počtu nehod si každá pátá nehoda vyžádala následky na zdraví či životě jejich účastníků (1 092 nehod). Mezi kraji vykazují větší podíl nehod s následky na zdraví a životě kraje s nižší intenzitou nehodovosti (celkový počet nehod vztažený na obyvatele). Patří sem kraje Jihočeský, Jihomoravský a Plzeňský, ve kterých zhruba u každé třetí nehody došlo ke zranění nebo usmrcení osob.

Zranění a usmrcení při dopravních nehodách
v Olomouckém kraji (k 31. 12.)

Z policejních statistik vyplývá, že se nejvíce dopravních nehod na pozemních komunikacích Olomouckého kraje stalo v pátek, kdy došlo k 947 nehodám. Nejméně jich pak bylo v neděli (611 nehod).

Přepočteme-li počet usmrcených na 1 tisíc dopravních nehod, nejhorší bilance připadla na Jihočeský kraj (na 1 tisíc hlášených nehod 10,8 usmrcených). Naproti tomu v hlavním městě Praze připadlo na 1 tisíc nehod 1,1 usmrcených. V Olomouckém kraji připadlo na 1 tisíc nehod 2,1 usmrcených, což byla za hlavním městem Prahou druhá nejnižší hodnota mezi kraji.

Nejčastější příčinou dopravních nehod v Olomouckém kraji v roce 2022 byl nesprávný způsob jízdy (2 951 nehod, tj. 50,7 % z celkového počtu nehod). Dalších 667 nehod bylo způsobeno nepřiměřenou rychlostí jízdy, ve 490 případech nedáním přednosti v jízdě a 59 řidičů způsobilo dopravní nehodu při nesprávném předjíždění.

Na území Olomouckého kraje byla prokázána přítomnost alkoholu u viníka nehody při 267 dopravních nehodách (4,7% z celkového počtu nehod). Osoby, které byly pod vlivem omamných a psychotropních látek, zavinily 11 dopravních nehod.


Poznámka:

Od počátku roku 2009 došlo ke změnám v povinnosti ohlášení dopravní nehody. Nehodu je nově nutno hlásit v těchto případech:

 • Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
 • Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
 • Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
 • Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
 • Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
 • Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.
 • Pokud se nedohodnete s účastníkem nehody na zavinění.

 

Více informací o nehodovosti na pozemních komunikacích naleznete na stránkách Policejního prezidia ČR Statistiky dopravní nehodovosti.

 

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 512
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

 • Dopravní nehody v Olomouckém kraji v roce 2022 - komentář
 • Graf - Počet dopravních nehod a škoda způsobená při nehodách v Olomouckém kraji (k 31. 12.)
 • Graf - Počet dopravních nehod a škoda způsobená při nehodách podle krajů v roce 2022
 • Graf - Zranění a usmrcení při dopravních nehodách v Olomouckém kraji (k 31. 12.)