Požáry v Libereckém kraji v roce 2023

 

V průběhu roku 2023 vzniklo na území Libereckého kraje 810 požárů, přímá škoda na 1 událost dosáhla 383,8 tis. Kč. Při požárech bylo zraněno 88 osob, 5 osob zemřelo.

Podle údajů Hasičského záchranného sboru České republiky počet požárů, které vznikly na území Libereckého kraje během roku 2023, meziročně poklesl o 189 událostí (-18,9 %) na 810 událostí. Přímá škoda způsobená těmito požáry se proti roku 2022 naopak o 194,7 mil. Kč zvýšila a dosáhla 310,9 mil. Kč. Uchráněné hodnoty ve výši 926,2 mil. Kč (tj. meziročně o 130,9 mil. Kč méně) pak převýšily přímé škody trojnásobně.

Po celém území České republiky v loňském roce zasahovali hasiči u 17 758 požárů, meziročně tak řešili o 3 055 událostí méně (-14,7 %). Počet požárů byl meziročně nižší také ve všech krajích. Nejvýraznější pokles zaznamenal Kraj Vysočina (-25,3 %), nejmenší pokles vykázal Pardubický kraj (-3,6 %). Pokles zjištěný v Libereckém kraji byl 5. nejvyšší. Absolutně nejvíce požárů řešili hasiči ze Středočeského kraje (2 647 událostí, tj. 14,9 % celorepublikového počtu), nejméně výjezdů evidovali ve Zlínském kraji (659 události, tj. 3,7 %). Podíl za Liberecký a stejně tak podíl za Královéhradecký kraj byl v tomto žebříčku 4. nejnižší (4,6 %).

gRAF - Požáry v Libereckém kraji

Přesnější pohled na četnost požárů v jednotlivých regionech nabízí jejich přepočet na 1 000 obyvatel. Z tohoto pohledu bylo nejvíce požárů vykázáno v Karlovarském kraji (2,3 ‰), nejméně v kraji Jihočeském (0,9 ‰). Hodnota za Liberecký kraj, a to 1,8 požárů na 1 000 obyvatel, byla 5. nejvyšší. Průměr za Českou republiku pak dosáhl 1,6 ‰.

Nejvyšší přímá škoda způsobená požáry byla vyčíslena ve Středočeském kraji (2 135,6 mil. Kč), což představovalo 37,7 % republikové hodnoty 5 663,7 mil. Kč. S výrazným odstupem následovaly další kraje s tím, že více než 10% podíl na celorepublikové přímé škodě zaznamenalo již jen Ústecký kraj (10,3 %). Nejnižší újma byla evidována v Karlovarském kraji (2,0% podíl). Přímá škoda připadající na 1 požár byla nejvyšší opět ve Středočeském kraji (806,8 tis. Kč), na opačném konci tohoto srovnání se umístil Moravskoslezský kraj (76,9 tis. Kč). Liberecký kraj s částkou 383,8 tis. Kč obsadil 2. nejvyšší příčku.

Včasným zásahem jednotek požární ochrany byly v úhrnu za Českou republiku uchráněny hodnoty v celkové výši 27 879,5 mil. Kč, z toho téměř 58 % v Ústeckém kraji. Hodnota uchráněná v našem regionu ve výši 926,2 mil. Kč představovala 3,3 % celorepublikové částky, což znamenalo 6. nejvyšší podíl a hodnotu.

V souvislosti s požáry bylo v roce 2023 v Libereckém kraji zraněno 88 osob, meziročně o 7 osob méně. Z celkového počtu 1 410 zraněným v rámci celé České republiky připadlo na náš kraj 6,2 % zraněných. Nejvíce zraněných osob bylo v rámci regionů evidováno Jihomoravském kraji (194 osob, tj. 13,8 % republikového úhrnu), nejméně v Kraji Vysočina (58 osob, tj. 4,1 %). Při požárech v roce 2023 v našem kraji zemřelo 5 osob (meziročně o 5 osob méně), všechny v přímé souvislosti s požárem. Nejvíce úmrtí při požárech bylo zjištěno ve Středočeském kraji (18 osob), nejméně v Pardubickém a Zlínském kraji (shodně po 1 osobě). V úhrnu za Českou republiku zemřelo tímto způsobem 105 osob (meziročně o 23 osob méně).

V rámci Libereckého kraje vzniklo v roce 2023 nejvíce požárů v okrese Liberec (335 událostí, tj. 41,4 % požárů v kraji). Naopak tomu bylo v okrese Semily, ve kterém hasiči řešili 124 požárů (15,3 %). Ve všech okresech pak počet požárů meziročně poklesl, nejvýrazněji v okrese Česká Lípa (-28,2 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel byla situace z tohoto pohledu nejméně příznivá v okrese Česká Lípa a Liberec (1,9 ‰). Při srovnání 77 okresů se počet požárů v přepočtu na 1 000 obyvatel pohyboval v rozmezí od 1,0 ‰ v okrese Uherské Hradiště do 2,5 ‰ v okrese Benešov.

Více než polovina přímé škody v úhrnu za Liberecký kraj připadla na požáry z okresu Semily (55,3 % krajské hodnoty), nejmenší škoda byla evidována v okrese Česká Lípa (7,3 %). Stejně tomu bylo také v přepočtu na 1 požár – nejvyšší částka byla zjištěna v okrese Semily (1 387,2 tis. Kč) a nejnižší v okrese Česká Lípa (112,7 tis. Kč). Objem uchráněných hodnot dosáhl nejvyšší částky v okrese Liberec (405,9 mil. Kč), nejnižší objem vykázal okres Česká Lípa (97,2 mil. Kč). Nejvíce osob zraněných při požárech evidoval okres Liberec (37 osob), 21 osob utrpělo zranění při požárech v okrese Jablonec nad Nisou, v okrese Česká Lípa bylo zraněno 19 osob a v okrese Semily 11 osob. Požáry v okrese Liberec si vyžádaly 2 lidské životy, požáry v ostatních okresech pak po 1 oběti.

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Požáry v Libereckém kraji v roce 2023 (celá aktualita v PDF)
  • Tabulky
  • Požáry v České republice podle krajů a okresů Libereckého kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2023
  • Počet požárů podle okresů České republiky v roce 2023
  • Počet požárů na 1 000 obyvatel podle okresů České republiky v roce 2023
  • Grafy
  • Požáry v Libereckém kraji
  • Požáry na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2023
  • Přímá škoda a uchráněné hodnoty při požárech v Libereckém kraji