Doprava v regionálním pohledu - N

 
Kód: e-9305-08
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Tomáš Mládek
E-mail: infoservis@czso.cz

1. Doprava a regionální rozvoj – teoretická diskuse Word PDF
2. Doprava jako ekonomické odvětví Word PDF
3. Dopravní infrastruktura a vozový park v krajích ČR Word PDF
4. Hraniční přechody Word PDF
5. Dopravní nehodovost Word PDF
6. Doprava a životní prostředí Word PDF
7. Evropské souvislosti dopravy v Česku Word PDF
8. Použité prameny Word PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.