Kriminalita v Libereckém kraji v roce 2022

 

Podle údajů Policejního prezidia České republiky kriminalita v Libereckém kraji meziročně vzrostla o více než čtvrtinu. Obecných trestných činů bylo v porovnání s rokem 2021 více o 37,5 %, zatímco hospodářská kriminalita se zvýšila „pouze“ o 2,1 %.

V Libereckém kraji bylo v roce 2022 registrováno celkem 8 399 trestných činů, tj. o 27,5 % (1 813 skutků) více než v předcházejícím roce a ke zvýšení trestné činnosti došlo po čtyřech letech. Na obecnou kriminalitu připadlo 78,0 % trestných činů, ta se meziročně zvýšila o 37,5 %. Trestné činy spadající do kategorie hospodářské kriminality tvořily 8,2 % všech registrovaných trestných činů, ve srovnání s rokem 2021 se jejich počet zvýšil o 2,1 %. Zbývající kriminalita představovala 13,8 % registrovaných činů a meziročně vzrostla o 1,2 %.

Meziroční nárůst registrovaných trestných činů byl zaznamenán ve všech okresech Libereckého kraje. Nejvýraznější absolutní nárůst byl vykázán v okrese Liberec (+753 skutků, tj. +26,6 %), relativní v okrese Česká Lípa (+30,6 %, +570 skutků). V okrese Jablonec nad Nisou se kriminalita zvýšila o 29,5 % (+357 činů), nejmenší přírůstek byl vykázán v okrese Semily (+19,5 %, +133 činů). Největší měrou se na výše uvedeném počtu registrovaných trestných činů v Libereckém kraji podílel okres Liberec (42,7 %), naopak nejméně činů Policie ČR evidovala v okrese Semily (9,7 %).

Také v celé České republice kriminalita zaznamenala nárůst, zde však po třech letech. V roce 2022 se meziročně zvýšila o 18,8 % (+28 758 trestných činů). Zvýšení bylo zaznamenáno také ve všech regionech – absolutně nejvíce v hlavním městě Praze (+5 568 skutků), relativně nejvíce v Karlovarském kraji (+31,6 %), na druhém místě následoval Liberecký kraj. Absolutně nejnižší nárůst zaznamenal Pardubický kraj (+810 skutků), nejnižší relativní přírůstek byl vykázán ve Středočeském kraji (+12,2 %). V hlavním městě Praze bylo evidováno 22,4 % z republikového úhrnu 181 991 trestných činů. Podíl Libereckého kraje dosáhl 4,6 %, tj. 6. nejnižší mezikrajská hodnota. Nejméně trestných činů a nejnižší podíl vykázal Karlovarský kraj (4 939 činů, 2,7% podíl).

Mezi 6 551 registrovanými činy obecné kriminality v Libereckém kraji převažovala z více než dvou třetin majetková trestná činnost (4 382 skutků). Nejčastěji byly v tomto případě řešeny krádeže prosté (1 538 skutků, tj. 35,1 % majetkové kriminality), jen o 38 méně bylo spácháno krádeží vloupáním (34,2 %) a zbývajících 1 344 činů připadlo na ostatní majetkovou kriminalitu. V roce 2022 bylo v kraji například registrováno 165 vloupání do motorových vozidel, 120 vloupání do rodinných domků, 118 vloupání do víkendových chat a byl odcizen stejný počet jízdních kol. Krádeže prosté převažují v obchodech (527 činů), bylo také ukradeno 147 dvoustopých motorových vozidel. Z ostatní majetkové kriminality převažuje podvod (587 činů), dále pak poškození cizí věci (347 činů) a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (311 činů). Do kategorie násilné kriminality bylo zařazeno 671 skutků, což představuje více než desetinový podíl na obecné kriminalitě. Jednalo se především o úmyslné ublížení na zdraví (179 trestných činů), porušování domovní svobody (149 činů), nebezpečné vyhrožování (101 činů), loupeže (67 činů) nebo vydírání (63 činů). V Libereckém kraji byly ve sledovaném období spáchány také 2 vraždy (o 3 méně než v roce předchozím). Mravnostní kriminalita se jako jedna z mála snížila, meziročně o 12,8 % (-25 případů) na 170 činů (tj. 2,6% podíl na obecné kriminalitě). Mezi těmito delikty bylo mimo jiné zaevidováno 56 případů znásilnění, 52 případů pohlavního zneužití a 36 případů dětské pornografie a zneužití dítěte k ní.

V roce 2022 bylo v Libereckém kraji evidováno 687 hospodářských deliktů (tj. meziročně více o 14 činů, +2,1 %), mezi kterými převažují s 26,6 % (183 případů) neoprávněné přístupy a poškození záznamů v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupových zařízení a hesel, dále bylo spácháno 165 úvěrových podvodů.

V roce 2022 bylo v Libereckém kraji objasněno 4 076 registrovaných trestných skutků. V případě obecné kriminality bylo objasněno 2 913 činů, v případě hospodářské kriminality 326 skutků. Podařilo se dopadnout pachatele obou vražd. Z celkového počtu objasněných trestných skutků bylo 2 117 činů (51,9 %) spácháno opakovaně trestanými osobami. Dodatečně se podařilo Policii ČR objasnit 672 trestných činů.

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Kriminalita v Libereckém kraji v roce 2022 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Registrované trestné činy v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Registrované a objasněné trestné činy podle krajů
 • Vybrané registrované trestné činy obecné kriminality podle krajů v roce 2022
 • Objasněné trestné činy v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Grafy
 • Registrované a objasněné trestné činy v Libereckém kraji
 • Registrované trestné činy podle okresů Libereckého kraje
 • Objasněné trestné činy podle okresů Libereckého kraje
 • Skutky spáchané pod vlivem alkoholu a spáchané recidivisty v Libereckém kraji
 • Podíl skutků spáchaných recidivisty na celkovém počtu registrovaných trestných činů v libereckém kraji