Dopravní nehody v Libereckém kraji v roce 2023

 

Podle údajů Policejního prezidia České republiky bylo v roce 2023 na území Libereckého kraje způsobeno 5 291 dopravních nehod, z toho u pětiny událostí byly zjištěny následky na zdraví nebo životě. Na 1 000 dopravních nehod připadlo 3,2 usmrcených, závažnost nehod tak byla mezi kraji České republiky 3. nejnižší.

Uvedený počet dopravních nehod evidovaných v Libereckém kraji v roce 2023 představoval 5,6 % z celkového republikového počtu 94 945 nehod a mezi kraji se jednalo o 7. nejvyšší hodnotu. Nejvíce dopravních nehod bylo zaznamenáno na území Středočeského kraje (16 332 nehod, tj. 17,2 % republikového úhrnu), následovalo hlavní město Praha se 14 224 nehodami a 15,0% podílem. Naopak nejméně dopravních nehod bylo evidováno na silnicích Karlovarského kraje (2 670 nehod, 2,8 %).

Počet dopravních nehod se meziročně mírně snížil v celé České republice (-3,6 %, tj. -3 515 nehod) a také v sedmi krajích, nejvýrazněji v Kraji Vysočina (-27,4 %, tj. -1 346 nehod). Ve zbývajících krajích se nehodovost zvýšila, nejvíce v Plzeňském kraji (+18,5 % a +721 nehod). Liberecký kraj vykázal 2. nejvyšší přírůstek (+13,4 %, tj. +626 nehod).

Z pohledu okresů Libereckého kraje byl zaznamenán nárůst nehodovosti ve všech regionech- nejvýraznější pak v okrese Liberec (+19,7 %). Nejvyšší počet nehod byl vykázán v okres Liberec (2 172 událostí, tj. 41,1 % krajského úhrnu), nejméně v okrese Semily (633 událostí, 12,0 %).

 V Libereckém kraji bylo nesprávným způsobem jízdy zapříčiněno 54,2 % nehod, řidiči nepřizpůsobili rychlost u 13,6 % případů, přednost v jízdě nedali v 7,5 % případů a při předjíždění zavinili 1,5 % nehod. Nejčastějším viníkem byli řidiči motorového vozidla, kteří zapříčinili 72,6 % nehod. Ke 20,1 % nehod došlo při střetu s lesním či domácím zvířetem, 4,2 % zavinili řidiči nemotorového vozidla a u 0,9 % dopravních nehod byl viníkem chodec. Nejvíce dopravních nehod šetřili policisté v kraji v prosinci (9,7 %), nejméně v únoru (7,0 %). Co se dnů v týdnu týká, nejvíce nehod bylo šetřeno v pátek (15,7 %), nejméně v neděli (11,5 %).

Počet nehod s následky na životě a zdraví (tzn. osobních nehod) v Libereckém kraji se meziročně zvýšil o 13,4 % na 1 060 havárií, za celou republiku se údaj zvýšil o 5,3 % na 20 769 havárií. Pod vlivem alkoholu bylo v kraji způsobeno 254 nehod (4,8 % z celkového počtu), což ve srovnání s rokem 2022 představuje nárůst o 9,5 %. Pod vlivem drog bylo způsobeno 22 nehod (meziročně o 1 více), z toho v 6 případech zároveň i pod vlivem alkoholu.

Graf - Dopravní nehody v Libereckém kraji

V roce 2023 přišlo o život na silnicích v celé České republice 455 osob, což je o 1 osobu více než v předchozím roce. V našem kraji zahynulo 17 osob (tj. meziročně o 5 osob více). Podle okresů našeho kraje nejvíce osob zemřelo na Liberecku (7 osob), na Jablonecku skonalo 6 osob a shodně 2 osoby zemřely v okrese Česká Lípa a Semily. Stejný počet osob ve sledovaném roce jako v našem regionu zemřelo také v Olomouckém kraji, v rámci krajů se jedná o 2. nejnižší počet usmrcených osob. Nejméně úmrtí v důsledku dopravní nehody evidoval Karlovarský kraj (15 osob), naopak ve Středočeském kraji bylo na silnicích usmrceno 79 osob. V relativním vyjádření nejvýraznější nárůst usmrcených osob zaznamenal Liberecký a Olomoucký kraj (shodně +41,7 %), naopak největší pokles vykázal kraj Ústecký (-31,8 %). Nejtragičtější měsíce byly v České republice červen a srpen (51 zemřelých, resp. 50 zemřelých). V našem kraji to bylo září se 4 oběťmi, 3 osoby zemřely v březnu a srpnu. Celkově bylo v Libereckém kraji zraněno 1 291 osob (meziročně více o 13,0 %), v tom 1 231 lehce (+12,7 %) a 60 těžce (+20,0 %).

Závažnost nehod na území Libereckého kraje, měřená počtem zemřelých na 1 000 dopravních nehod, byla v rámci krajů České republiky po hlavním městě Praze (1,5 usmrcených) a Olomouckém kraji (2,8 usmrcených) 3. nejnižší (3,2 usmrcených). Nejhorší bilanci měly z tohoto pohledu kraj Jihočeský (10,1 osob), následoval Kraj Vysočina (8,7 osob), přičemž republikový průměr činil 4,8 usmrcených.

Věcné škody způsobené při dopravních nehodách v roce 2023 v Libereckém kraji dosáhly částky 313,1 mil. Kč, meziročně více o 67,6 mil. Kč (+27,5 %). Meziroční nárůst v rámci celé České republiky dosáhl 1,9 %, ovšem 6 krajů (Karlovarský, Ústecký, Královéhradecký, Kraj Vysočina, Olomoucký a Zlínský) zaznamenalo pokles, nejvyšší pak Královéhradecký kraj (-40,5 %). Naopak v Plzeňském kraji věcná škoda při nehodách vzrostla o 30,6 %. Na jednu dopravní nehodu v Libereckém kraji v průměru připadla škoda ve výši 59 183 Kč, což je po kraji Karlovarském (59 137 Kč) 2. nejnižší částka. Na opačném konci pomyslného žebříčku se se 108 926 Kč umístil Kraj Vysočina.

Obecními úřady obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji bylo k 31. 12. 2023 v centrálním registru řidičů evidováno 21 465 řidičů (o 1 851 více než před rokem), kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Podíl na celkovém počtu registrovaných řidičů v kraji dosáhl 7,8 %, tj. 3. nejvyšší hodnota mezi kraji. Nejvyšší podíl „bodovaných“ řidičů byl vykázán v Moravskoslezském kraji (9,6 %), naopak nejnižší v hlavním městě Praze (5,3 %).

Největší skupinu bodovaných řidičů v Libereckém kraji tvořili řidiči se 2 registrovanými body (7 421 řidičů, 34,6 % bodovaných řidičů), následovali řidiči se 3 registrovanými body (4 502 řidičů, 21,0 %). Maxima 12 bodů dosáhlo v kraji 2 524 řidičů (11,8 %), jejich počet se meziročně zvýšil o 77 řidičů.

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz 

 • Dopravní nehody v Libereckém kraji v roce 2023 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Dopravní nehody v Libereckém kraji
 • Dopravní nehody podle krajů v roce 2023
 • Grafy
 • Dopravní nehody v Libereckém kraji
 • Vývoj počtu nehod a jejich následků v Libereckém kraji
 • Podíl nehod s následky na zdraví nebo životě na celkovém počtu dopravních nehod
 • Závažnost dopravních nehod podle krajů v roce 2023
 • Vývoj počtu usmrcených osob při dopravních nehodách v Libereckém kraji
 • Věcná škoda na 1 dopravní nehodu podle krajů v roce 2023
 • Meziroční změna nehodovosti podle krajů
 • Struktura bodovaných řidičů podle počtu bodů a krajů v roce 2023