Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodu v Karlovarském kraji od roku 2009

 

 
po kliknutí na sloupce se zobrazí graf za jednotlivé okresy Karlovarského kraje k 31. 12. daného roku
 
FusionCharts XT se zobrazi zde!