Dopravní nehody v Karlovarském kraji v roce 2023

 

5. 4. 2024

Na silnicích Karlovarského kraje došlo v roce 2023 celkem ke 2 670 dopravním nehodám, což představuje meziroční minimální nárůst o 0,7 %. Hmotná škoda, zaznamenaná v souvislosti s dopravními nehodami, dosáhla výše 157,9 mil. Kč a meziročně tak klesla o 1,4 %. Zraněním neslučitelným se životem podlehlo 15 osob, těžká zranění utrpělo 60 osob a 670 účastníků dopravních nehod bylo zraněno lehce.

V roce 2023 bylo v České republice šetřeno celkem 94 945 dopravních nehod, což bylo o 3,6 %, tj. o 3 515 méně než v předchozím roce. Nejvyšší počet dopravních nehod byl zaznamenán ve Středočeském kraji (16 332, tj. 17,2 % z celkového počtu nehod v ČR), následovalo Hlavní město Praha se 14 224 nehodami a 15,0 % podílem. Naopak nejméně nehod způsobili řidiči na silnicích v Karlovarském kraji (2 670, tj. 2,8 %). Nehodovost nejvíce meziročně vzrostla v Plzeňském kraji (o 721 nehod, tj. o 18,5 %), naopak v Kraji Vysočina došlo k poklesu dopravních nehod o 27,4 %.

Dopravní nehody podle krajů v roce 2023 Dopravní nehody podle krajů v roce 2023

Na území Karlovarského kraje došlo v roce 2023 celkem ke 2 670 dopravním nehodám, což představuje 2,8 % z celkového republikového počtu. Při dopravních nehodách zemřelo na silnicích našeho kraje 15 osob, což představuje ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 25 %. Tento nárůst byl čtvrtý nejvyšší v celé ČR po Libereckém a Olomouckém kraji (shodně o 41,7 %) a po v Hlavním městě Praze (o 29,4 %). Nejvíce osob zemřelo v porovnání s ostatními regiony ČR na silnicích ve Středočeském kraji (79 osob) a nejméně v našem kraji. Nejvyšší pokles počtu usmrcených osob v absolutním vyjádření byl zaznamenán v Ústeckém kraji (o 14 osob, tj. o 31,8 %). V celé ČR se ve srovnání s předchozím rokem počet zemřelých při dopravních nehodách prakticky nezměnil. Převážná většina účastníků dopravních nehod v Karlovarském kraji utrpěla pouze lehká zranění (91,8 %).

Dopravní nehody, zraněné a usmrcené osoby v Karlovarském kraji v letech 2013–2023

Hmotná škoda vzniklá v roce 2023 při dopravních nehodách činila v našem kraji 157,9 mil. Kč a meziročně se její hodnota snížila o 1,4 %. Na jednu dopravní nehodu v Karlovarském kraji připadla v průměru škoda ve výši 59 137 Kč, jednalo se o nejnižší hodnotu mezi regiony ČR. Naopak nejvyšší průměrná hmotná škoda na jednu nehodu byla evidována v Kraji Vysočina (108 926 Kč).

Počty dopravních nehod a způsobená škola podle krajů v roce 2023

Hlavní příčinou téměř dvou třetin dopravních nehod v Karlovarském kraji byl nesprávný způsob jízdy (65,9 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel). Mezi další příčiny vzniku nehod patřila nepřiměřená rychlost (15,0 %) a nedání přednosti v jízdě (8,6 %). Z pohledu zavinění dopravních nehod je zřejmé, že byly primárně způsobeny řidičem motorového vozidla (90,7 %) a dále střetem s lesní zvěří či domácími zvířaty (4,4 %). Z hlediska místa nehody se jich více než dvě třetiny udály v obci (66,8 %), z pohledu druhu komunikace se jednalo ve většině případů o místní komunikaci (52,0 %). Naopak nejméně nehod zaznamenala Policie ČR na dálnici D6 (4,6 %).

Dopravní nehody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2023

Dopravní nehody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2023

V meziokresním srovnání zaznamenal v Karlovarském kraji nejnižší počet dopravních nehod okres Cheb (756), naopak nejvíce jich bylo způsobeno tradičně v okrese Karlovy Vary (1 085). Ve srovnání s předchozím rokem došlo k navýšení jejich počtu v okresech Sokolov a Cheb (o 10,1 %, resp. o 7,4 %), naopak okres Karlovy Vary zaznamenal pokles, a to o 9,2 %.

Dopravní nehody podle místa v Karlovarském kraji  a jeho okresech v roce 2023

Dopravní nehody podle místa v Karlovarském kraji  a jeho okresech v roce 2023

Nejvíce osob podlehlo následkům zranění při dopravních nehodách v okrese Karlovy Vary (6 osob), stejný okres vykázal také nejvyšší počet zraněných účastníků dopravních nehod (324 tj. 44,4 % všech zraněných osob v kraji). V okrese Cheb došlo k prudkému meziročnímu (zhruba polovičnímu) poklesu počtu těžce zraněných osob při dopravních nehodách, naopak lehce zraněných bylo v roce 2023 v tomto okrese, jako v jediném v celém kraji, více než před rokem.

Dopravní nehody podle hlavních příčin v okresech Karlovarského kraje v roce 2023

Kontakt:
Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 

  • Dopravní nehody v Karlovarském kraji v roce 2023
    (aktualita v pdf)
  • Dopravní nehody s následky v krajích ČR v roce 2023
  • Dopravní nehody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2023