Požáry v Karlovarském kraji v roce 2022

 

27. dubna 2022

Podle zveřejněných údajů Hasičského záchranného sboru vzniklo v roce 2022 na území Karlovarského kraje celkem 732 požárů, při kterých byly usmrceny 4 osoby a 63 lidí se zranilo. Přímá škoda, způsobená požáry, činila v Karlovarském kraji 120,2 mil. Kč a uchráněné hodnoty byly vyčísleny na 89,4 mil. Kč.

Na území České republiky vzniklo v roce 2022 celkem 20 813 požárů s celkovou přímou škodou 5 760,5 mil. Kč. Přímá škoda na 1 požár činila 276 773 Kč. Meziročně vzrostl počet požárů v ČR o 28,8 % a přímá škoda způsobená požáry se zvýšila zhruba o třetinu. Meziroční nárůst počtu požárů se týkal všech krajů ČR.

Požáry podle krajů v roce 2022

Požáry podle krajů v roce 2022

V Karlovarském kraji došlo v roce 2022 ke vzniku 732 požárů. To představuje výrazný meziroční nárůst (o 272, tj. o 59,1 %), v celorepublikovém srovnání je tento nárůst dokonce úplně nejvyšší. Na celkovém počtu požárů v ČR se Karlovarský kraj podílel 3,5 %.

Pokud přepočteme počet požárů na 1 000 obyvatel středního stavu, zjišťujeme, že náš kraj byl regionem s druhou nejvyšší hodnotou tohoto ukazatele po Ústeckém kraji v rámci celé ČR (2,6 požárů na 1 000 obyvatel). Přímá škoda, způsobená požáry, byla v Karlovarském kraji vyčíslena na 120,2 mil. Kč. Oproti minulému roku tak doznala rekordního, téměř čtyřnásobného, navýšení.

Při požárech v ČR bylo zraněno celkem 1 552 osob, usmrceno jich bylo 128, (jsou zde zahrnuty také osoby, které byly nalezeny mrtvé na místě požáru, následným šetřením se pak zjistilo, že nezemřely v důsledku požáru). V přímé souvislosti s požárem zemřelo 101 osob. Nejvíce zraněných osob v souvislosti s požárem ošetřili ve Středočeském kraji (289), který vykazoval také nejvíce usmrcených osob (23). Naopak nejméně zraněných osob zaznamenal Kraj Vysočina (53). V Karlovarském kraji zemřely v roce 2022 při požárech celkem 4 osoby a 63 jich bylo zraněno.

Počet požárů a způsobená škoda podle krajů v roce 2022

Pramen: Hasičský záchranný sbor ČR

Počet požárů a způsobená škoda podle krajů v roce 2022

Požáry v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2022 Požáry v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2022

V rámci meziokresního srovnání vykazoval v roce 2022 nejvyšší počet požárů okres Karlovy Vary (279), naopak nejméně jich vzniklo na Sokolovsku (226). Častěji než před rokem hořelo ve všech třech okresech Karlovarského kraje, nejvyšší meziroční nárůst požárů přitom zaznamenal okres Cheb, a to o 84,6 %. V přepočtu na 1 000 obyvatel nejčastěji hořelo v okrese Sokolov, ve kterém na 1 000 obyvatel připadalo 2,7 požárů.

Požáry a zraněné osoby v Karlovarském kraji podle okresů v roce 2022

Pramen: Hasičský záchranný sbor ČR

Požáry a zraněné osoby v Karlovarském kraji podle okresů v roce 2022

Na přímých škodách, způsobených požáry, se nejvíce podílel okres Sokolov (53,1 %), přímá škoda zde dosáhla částky 63,8 mil. Kč. Naopak nejnižší škoda vznikla při požárech v okrese Karlovy Vary, kde dosáhla částky jen 23 mil. Kč. Relativní ukazatel přímé škody na 1 požár byl nejvyšší v okrese Sokolov (282,2 tis. Kč), naopak nejnižší v okrese Karlovy Vary (82,4 tis. Kč).

Nejvyšší podíl uchráněného majetku před požáry byl zaznamenán v okrese Cheb (46,1 %), a to v hodnotě 41 201 tis. Kč.

Požáry na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2022
Pramen: Hasičský záchranný sbor ČR

Požáry na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2022

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz
 

 

  • Požáry v Karlovarském kraji v roce 2022
    (v pdf)
  • Požáry podle krajů v roce 2022
  • Požáry v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2022