Stavební povolení vydaná v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2018

 

11. 2. 2019

Stavební úřady v Pardubickém kraji v roce 2018 vydaly 4 454 stavebních povolení, v předpokládané hodnotě 12,9 mld. Kč. Meziročně poklesl v kraji jak počet vydaných stavebních povolení, tak i orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení.

V Pardubickém kraji bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2018 vydáno celkem 4 454 stavebních povolení (SP) v orientační hodnotě 12 880 mil. Kč. Oproti roku 2017 byl v kraji zaznamenán pokles celkového počtu vydaných SP o 130 (tj. o 2,8 %). Pokles se týkal staveb budov bytových (o 7,9 %), staveb budov nebytových (o 9,3 %) i staveb budov na ochranu životního prostředí (o 6,5 %). Pouze u staveb budov ostatních byl zaznamenán meziroční nárůst (o 11,7 %).

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Meziroční pokles počtu vydaných stavebních povolení se v roce 2018 týkal všech okresů Pardubického kraje, kromě okresu Pardubice, který zaznamenal nárůst (o 57 SP, tj. o 4,1 %).  

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota povolených staveb podle druhuv okresech Pardubického kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Stavební povolení na výstavbu bytových budov jsou nejčastěji vydaným stavebním povolením ve všech okresech kraje. Výstavba budov nebytových má nejvyšší podíl mezi vydanými stavebními povoleními v roce 2018 v okrese Svitavy (23 %), kde mají zároveň nejvyšší zastoupení vydaná SP na budovy na ochranu životního prostředí (19 %).

Vydaná stavební povolení v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Na Pardubický kraj v 1. až 4. čtvrtletí roku 2018 připadlo 5,5 % vydaných SP v České republice. Porovnáním meziroční změny počtu vydaných SP zjišťujeme pokles v deseti krajích ČR včetně Pardubického; pouze kraje Plzeňský, Středočeský, Vysočina a Liberecký zaznamenaly v roce 2018 nárůst počtu vydaných SP.

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota povolených staveb podle druhu v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2018 výše 12 880 milionů Kč. Orientační hodnota staveb se v kraji proti roku 2017 snížila o 6,1 % (absolutně o 842 mil. Kč). Meziroční nárůst hodnoty staveb v regionálním členění v roce 2018 byl evidován pouze v okrese Chrudim (o 616 mil. Kč, tj. 28,7 %); nejvýraznější pokles se týkal okresu Svitavy (o 842 mil. Kč, tj. 29,5 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2018

V rámci regionu byla v roce 2018 nejvyšší průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosažena v okrese Pardubice (3,3 mil. Kč), naopak nejnižší v okrese Svitavy (2,4 mil. Kč). Meziroční nárůst průměrné hodnoty na jedno SP se týkal pouze okresu Chrudim (o 32,9 %); pokles byl evidován v okrese Svitavy (o 28,0 %), Ústí nad Orlicí (o 4,8 %) a Pardubice (o 4,1 %).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v Pardubickém kraji v roce 2018 výše 2,9 mil. Kč. V mezikrajském srovnání se jednalo o čtvrtou nejnižší hodnotu. Nejvyšší průměrná hodnota na jedno stavební povolení v roce 2018 byla evidovaná v Hlavním městě Praze (7,5 mil. Kč), kde 50 % z celkové orientační hodnoty staveb s vydaným SP tvořily budovy nebytové. Nejnižší průměrná hodnota na jedno SP byla zjištěna v Jihočeském kraji (2,5 mil. Kč).

Hodnota staveb s vydaným stavebním povolením v krajích ČR