I v Pardubickém kraji začíná šetření životních podmínek

 

2. února 2017

Český statistický úřad tuto sobotu zahajuje každoroční šetření životních podmínek a příjmů domácností. Probíhat bude do 28. května, a to i na území Pardubického kraje.

„V Pardubickém kraji odborně proškolení tazatelé kontaktují 563 domácností, 230 z nich letos navštívíme poprvé,“ uvádí ředitelka Krajské správy ČSÚ v Pardubicích Veronika Tichá a dodává, „nově je do zjišťování zařazen blok otázek o zdraví dětí a finanční zátěži rodiny za zdravotní péči. Ptát se budeme i na případnou zadluženost domácností“.  Nejvíce náhodně vybraných domácností v rámci regionu osloví tazatelé v okrese Pardubice, nejméně pak na Chrudimsku.

Šetření se provádí formou osobního rozhovoru. Tazatelé se respondentům prokazují novým průkazem.  Identitu tazatele je možné ověřit na webových stránkách ČSÚ nebo na níže uvedených kontaktech. O šetření jsou informováni starostové dotčených měst a obcí i Policie ČR.

V průběhu šetření je v souladu se zákonem přísně dodržována ochrana individuálních údajů. Všichni pracovníci ČSÚ, kteří se podílejí na zjišťování a zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech. Zjišťované údaje jsou anonymní.

Více informací, včetně prvních předběžných výsledků Životních podmínek 2016, naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/csu-zahajuje-dalsi-rocnik-setreni-zivotnich-podminek.

 

Kontakt:

Ing. Martina Myšková

vedoucí odd. terénních zjišťování KS ČSÚ

T 466 743 445 | M 737 280 470

E martina.myskova@czso.cz  

Martina Habětínková

garant šetření SILC pro Pardubický kraj

T 466 743 436| M 731 439 315

E martina.habetinkova@czso.cz

 

  • csuPAK_tz170202_SILC2017.docx