Zemřelí v Jihomoravském kraji v únoru 2021

 

V únoru 2021 zemřelo podle předběžných údajů 1 251 obyvatel Jihomoravského kraje.

Oproti pětiletému průměru únorových úmrtí let 2015 až 2019 (1 068 zemřelých) byla letošní skutečnost o 183 zemřelých vyšší. Relativní nárůst únorové úmrtnosti proti pětiletému průměru dosáhl 17 %. Byl tak podstatně nižší než nárůst úmrtnosti v lednu, kdy činil 40 %.

Stejně jako v celém minulém roce i v únoru bylo v kraji mezi zemřelými více mužů – zemřelo 633 mužů a 618 žen. U mužů byl i vyšší relativní nárůst počtu zemřelých - proti pětiletému průměru únorových úmrtí mužů z let 2015 až 2019 byl letošní únor o 19,2 % vyšší, vykázaný počet žen byl vyšší o 15,1 %.

Počty úmrtí měly v průběhu února nejdříve klesající trend (přesto zůstaly nadprůměrné), ale na konci měsíce došlo k nárůstu. V prvním únorovém kalendářním týdnu činil denní průměr zemřelých v kraji 48, ve druhém 43 a ve třetím týdnu 40 zemřelých. Ve čtvrtém únorovém týdnu však znovu denně zemřelo v průměru 48 osob. V únoru byl nejvyšší počet zemřelých zaznamenán 27. února, a to 61.

Únorový počet zemřelých byl oproti průměru let 2015 až 2019 vyšší ve všech krajích. Nejnižší nárůst únorové úmrtnosti byl zaznamenán v Kraji Vysočina a ve Zlínském kraji (o 1, resp. o 4 %), naopak k nevyššímu nárůstu došlo v Karlovarském kraji, a to o 168 %.

Graf 1 Měsíční počty zemřelých v Jihomoravském krajiGraf 1 Měsíční počty zemřelých v Jihomoravském kraji

Graf 2 Týdenní počty zemřelých v Jihomoravském krajiGraf 2 Týdenní počty zemřelých v Jihomoravském kraji

Graf 3 Denní počty zemřelých v Jihomoravském krajiGraf 3 Denní počty zemřelých v Jihomoravském kraji

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172