Věkové složení obyvatelstva

 


  • Věkové složení obyvatelstva v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2021
  • Věkové složení obyvatelstva v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2020
  • Věkové složení obyvatelstva v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2019
  • Věkové složení obyvatelstva v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018
  • Věkové složení obyvatelstva v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2017
  • Věkové složení obyvatelstva v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2016
  • Věkové složení obyvatelstva v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2015