Ubytovací zařízení v roce 2017

 

V roce 2017 nabízelo v Jihomoravském kraji své služby 805 hromadných ubytovacích zařízení (HUZ)[1]. Návštěvníkům bylo k  dispozici 44 955 lůžek v 18 161 pokojích. Oproti roku 2012 (od kterého je srovnatelná časová řada údajů) se počet nabízených kapacit snížil, a to ve všech kategoriích HUZ vyjma hotelů se 4 nebo 5 hvězdičkami, ve kterých se lůžková kapacita rozšířila o více jak polovinu, stejně tak vzrostl počet lůžek v hotelech garni.  Naopak nejvíce ubylo hotelů nižších kategorií (17 zařízení) a turistických ubytoven (15), čímž se snížil počet nabízených lůžek o více jak 2 tisíce v hotelích a 1 tisíc v ubytovnách. Ve srovnání s rokem 2012 v kraji přibylo přes 200 míst pro stany a karavany, a to především v kempech.

Tab. 1 Hromadná ubytovací zařízení v Jihomoravském kraji v letech 2012 až 2017Tab. 1 Hromadná ubytovací zařízení v Jihomoravském kraji v letech 2012 až 2017

V rámci kraje je odlišné rozmístění jednotlivých kategorií[2] ubytovacích zařízení. Zatímco hotely dominuji v krajském městě Brně, kde tvoří přes polovinu všech brněnských HUZ, penziony na Břeclavsku představují dvě třetiny všech HUZ v tomto okrese. Téměř polovina krajského počtu chatových osad, turistických ubytoven a kempů se nachází ve dvou okresech, a to v okresech Znojmo (především v okolí Vranovské přehrady) a Břeclav (kolem vodní nádrže Nové Mlýny). Ostatní hromadná ubytovací zařízení tvoří 11,2 % HUZ v kraji a jsou k dispozici především na Břeclavsku a v Brně. Více jak dvě třetiny míst pro stany a karavany jsou dislokovány v okresech Blansko (např. rybník Olšovec), Brno-venkov (např. vodní nádrž Nové Mlýny) a Znojmo (např. Vranovská přehrada).

Tab. 2 Hromadná ubytovací zařízení podle okresů Jihomoravského kraje v roce 2017Tab. 2 Hromadná ubytovací zařízení podle okresů Jihomoravského kraje v roce 2017

Při pohledu na podrobnější územní strukturu na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) zjišťujeme nejvyšší absolutní počet HUZ na Znojemsku, Mikulovsku a v Brně. V počtu lůžek má prvenství Brno (13 880 lůžek), s velkým odstupem následuje Znojemsko (5 684), Břeclavsko (4 545) a Mikulovsko (3 711); po přepočtu na 1 000 obyvatel pak jednoznačně před ostatními regiony vede Mikulovsko (186,2 lůžek na 1 000 obyvatel). Nejnižší počet HUZ se nachází na Bučovicku (2 zařízení), Moravskokrumlovsku a Slavkovsku (oba po 7); v přepočtu na 1 000 obyvatel je počet lůžek v HUZ nejnižší na území SO ORP Židlochovice, Šlapanice a Moravský Krumlov.

Graf 1 Lůžka v HUZ a místa pro stany a karavany podle SO ORP Jihomoravského kraje v roce 2017Graf 1 Lůžka v HUZ a místa pro stany a karavany podle SO ORP Jihomoravského kraje v roce 2017

 

Turistické oblasti Jižní Moravy

Podle Mapy turistických regionů České centrály cestovního ruchu – CzechTourism je celé území Jihomoravského kraje označeno jako turistický region (TR) Jižní Morava a je rozdělen do pěti turistických oblastí (TO).

Turistické oblasti v turistickém regionu Jižní Morava - mapa

I mezi těmito územími existují rozdíly v turistickém potenciálu. Zatímco nejvíce hromadných ubytovacích zařízení i míst pro stany a karavany se nachází v TO Pálava a Lednicko – Valtický areál (v roce 2017 to bylo 262 zařízení a 1 977 míst), největší lůžkovou kapacitu nabízí TO Brno a  okolí (18 974 lůžek). Do této turistické oblasti také přijelo nejvíce návštěvníků, a to 870 884, což představuje 46,2 % všech hostů v ubytovacích zařízeních celého regionu. Z jihomoravských turistických  oblastí je to jediná oblast, kde je poměr domácích a zahraničních hostů poměrně vyrovnaný. V ostatních oblastech převažuje v ubytovacích zařízeních domácí klientela. V TO Moravský kras a okolí a Pálava a Lednicko – Valtický areál dokonce překračuje 80% hranici.

Tab. 3 Kapacity a návštěvnost HUZ podle turistických oblastí Jihomoravského kraje v roce 2017Tab. 3 Kapacity a návštěvnost HUZ podle turistických oblastí Jihomoravského kraje v roce 2017

Od roku 2012 se zvýšila lůžková kapacita pouze v TO Brno a okolí, a to asi o 900 lůžek, v ostatních oblastech se ubytovací kapacity snížily, nejvíce na Znojemsku a Podyjí (cca o 1 400 lůžek). V tomto území došlo také k největšímu úbytku míst pro stany a karavany (přibližně 500 míst), naopak stanové kapacity byly posíleny v ostatních oblastech, především v Moravském krasu a okolí (cca 400 míst).

Graf 2 Lůžka v HUZ podle turistických oblastí TR Jižní Morava v roce 2012 a 2017Graf 2 Lůžka v HUZ podle turistických oblastí TR Jižní Morava v roce 2012 a 2017

Mezikrajské srovnání

V počtu ubytovacích zařízení (805) i v počtu lůžek (44 955) se Jihomoravský kraj řadí na 4. místo v mezikrajském srovnání. Podíl ubytovacích kapacit na jižní Moravě na republikovém celku činí 8,9 %, resp. 8,5 %. Ve struktuře hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie má Jihomoravský kraj v republikovém porovnání nadprůměrné zastoupení  hotelů a penzionů (v roce 2017 na úrovni 74,7 %; republikový průměr – 66,2 %).

Tab. 4 Hromadná ubytovací zařízení podle krajů v roce 2017Tab. 4 Hromadná ubytovací zařízení podle krajů v roce 2017

V Jihomoravském kraji připadá na 1 000 obyvatel 38,1 lůžek, což je o 11,7 lůžek méně než činí republikový průměr a jižní Morava je touto hodnotou 9. v pořadí mezi ostatním kraji republiky. Na tomto místě pomyslného žebříčku se kraj umístil také ve využití lůžek. Lůžka v HUZ byla v roce 2017 využita na 38,5 %, avšak na rozdíl od počtu lůžek připadajících na 1 000 obyvatel kraje se čisté využití lůžek[3] meziročně zvyšuje.

Lepší postavení jižní Morava zaujímá v hustotě lůžek v území, kde hodnota 625,4 lůžek na 100 km2 jej řadí na 5. místo (republikový průměr činí 667,9 lůžek). Ještě lépe si vede v počtu míst, která jsou k dispozici pro stany a karavany, kde s počtem 5 557 takto nabízených ubytovacích kapacit zaujímá Jihomoravský kraj za Jihočeským krajem (13 484 míst) druhé místo.

Tab. 5 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle krajů v roce 2017

Tab. 5 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle krajů v roce 2017

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
tel.: 542 528 105