SLDB 2011 - předběžné výsledky

 


  • Podíl věřících na celkovém počtu obyvatel podle SO ORP
  • Podíl osob s vysokoškolským vzděláním na počtu obyvatel ve věku 15 a více let podle obcí
  • Podíl osob se středním vzděláním s maturitou na počtu obyvatel ve věku 15 a více let podle obcí
  • Vývoj počtu obyvatel mezi roky 2001 a 2011 podle obcí
  • Věková struktura obyvatelstva podle SO ORP
  • Podíl zaměstnaných na celkovém počtu obyvatel ve věku 15 a více let podle obcí
  • Podíl nezaměstnaných na počtu ekonomicky aktivních obyatel podle obcí
  • Míra podnikatelské aktivity podle obcí
  • Podíl obydlených domů postavených v letech 2001 až 2011 na počtu obydlených domů podle obcí
  • Podíl bytů s počítačem připojeným na internet na počtu obydlených bytů podle obcí