Průmysl v Jihomoravském kraji v roce 2023

 

V roce 2023 bylo v průmyslových podnicích v Jihomoravském kraji zaměstnáno 72,6 tis. osob, jejich průměrná mzda dosáhla hodnoty 44 468 Kč. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy meziročně vzrostly o 5,9 % na 296,2 mld. Kč.

257 velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci) sídlících v Jihomoravském kraji zaměstnávalo v loňském roce 72,6 tis. osob. Počtem průmyslových podniků v mezikrajském porovnání se Jihomoravský kraj řadí na první místo, z hlediska zaměstnanosti v průmyslu obsadil 4. místo. Nejvíce pracujících v průmyslu má Středočeský kraj (110,4 tis. osob), následuje Moravskoslezský kraj (96,1 tis. osob) a hl. m. Praha (76,9 tis. osob). V třech krajích došlo k mírnému meziročnímu nárůstu počtu zaměstnanců, nejvíce počet vzrostl v Plzeňském kraji, a to o 1,4 %. Jihomoravský kraj zaznamenal druhý nejvyšší nárůst o 0,4 %, v Královéhradeckém kraji se počet zaměstnanců zvýšil o 0,2 %. Ve všech ostatních krajích došlo k meziročnímu poklesu počtu zaměstnanců.

Průměrná mzda v jihomoravských průmyslových podnicích dosáhla 44 468 Kč a mezi kraji byla 5. nejvyšší. V republice se mzda pohybovala od 40 218 Kč v Olomouckém kraji až po 55 860 Kč v kraji Středočeském. Meziroční nárůst mezd v průmyslu byl zaznamenán ve všech krajích, nárůst ve výši 8,7 % na jižní Moravě byl 5. nejvyšší a byl shodný s republikovým průměrem. Nejvíce si polepšili zaměstnanci průmyslových podniků hl. m. Prahy, a to o 11,7 %.

V roce 2023 podniky v Jihomoravském kraji utržily 296,2 mld. Kč za prodej výrobků a služeb průmyslové povahy, což je o 5,9 % (o 16,5 mld. Kč) více než v roce předcházejícím. Nárůst tržeb byl zaznamenán v 11 ze 14 krajů, nejvyšší nárůst vykázalo hl. m. Praha, kde došlo ke zvýšení o více než polovinu. Hodnota tržeb byla v Jihomoravském kraji 6. nejvyšší, prvenství drží kraj Středočeský, kde průmyslové podniky utržily 1 034,4 mld. Kč.

Tab. 1 Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2023*)
(předběžné údaje)
Tab. 1 Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2023*)

Graf 1 Vybrané ukazatele průmyslových podniků v Jihomoravském kraji
Graf 1 Vybrané ukazatele průmyslových podniků v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Bc. Kateřina Klesnilová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: katerina.klesnilova@czso.cz
Tel.: 542 528 139

 

  • Průmysl v Jihomoravském kraji v roce 2023 (komentář v PDF)
  • Průmysl v Jihomoravském kraji v roce 2023 (tabulka v XLSX)