Průměrná mzda ve 3. čtvrtletí 2018

 

Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla ve 3. čtvrtletí 2018 částky 30 561 Kč. Nominálně průměrná mzda v kraji vzrostla o 8,4 %, tj. o 2 364 Kč, reálný růst s ohledem na inflaci dosáhl 5,9 %. V 1. až 3. čtvrtletí 2018 průměrná mzda v kraji činila 30 099 Kč, což bylo proti srovnatelnému období roku 2017 o 2 391 Kč více. Nominální růst dosáhl 8,6 %, reálný růst činil 6,3 %.

Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2018

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2018 částky 30 561 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2017 vzrostla o 2 364 Kč, tj. o 8,4 %. V mezikrajském srovnání byla mzda třetí nejvyšší (po Hl. m. Praze a Středočeském kraji), ve srovnání s průměrem republiky ale byla o 955 Kč nižší. Nominální růst průměrné mzdy byl mezi kraji 6. nejnižší a o 0,1 bodu nižší, než růst mzdy v ČR.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 3. čtvrtletí 2018 činila míra inflace 2,4 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Reálná mzda v Jihomoravském kraji tak vzrostla o 5,9 %. Je třeba dodat, že reálný růst mzdy byl zaznamenán ve všech krajích - nejvyšší v Jihočeském kraji, a to o 6,9 %. V rámci ČR reálná mzda vzrostla o 6,0 %.

Objem mezd ve 3. čtvrtletí 2018 vzrostl o 9,3 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 0,8 %. Subjekty v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí zaměstnávaly 464,2 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Mezi kraji to byl 2. nejvyšší počet (po Hl. m. Praze) a byl o 3,8 tis. osob vyšší než ve stejném období roku 2017. Nárůst počtu zaměstnaných ve 3. čtvrtletí byl zaznamenán ve všech krajích ČR s výjimkou Karlovarského kraje.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) ve 3. čtvrtletí 2018
(předběžné výsledky)Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) ve 3. čtvrtletí 2018

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 

Průměrná mzda v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Průměrná nominální mzda dosáhla v Jihomoravském kraji za 9 měsíců roku 2018 výše 30 099 Kč a proti srovnatelnému období minulého roku vzrostla o 2 391 Kč (o 8,6 %). Ve srovnání s ostatními kraji byly mzdy v Jihomoravském kraji také 3. nejvyšší, růst mezd byl ale 5. nejnižší (spolu s Libereckým krajem). Ve srovnání s republikovým průměrem mzda zaostávala o 1 126 Kč, růst mzdy byl shodný s nárůstem mezd v ČR.

Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*)
v 1. až 3. čtvrtletí 2018
(předběžné výsledky)Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Spotřebitelské ceny se v 1. až 3. čtvrtletí 2018 zvýšily o 2,2 % (index spotřebitelských cen za celou ČR), reálná mzda tak v kraji proti stejnému období roku 2017 vzrostla o 6,3 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, nejvýraznější v Královéhradeckém kraji (o 7,1 %). Nejnižší reálný růst mezd byl zjištěn v Hl. městě Praze (o 5,1 %). V rámci ČR reálná mzda vzrostla o 6,3 %.

Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Objem mezd v kraji za 9 měsíců roku 2018 proti stejnému období minulého roku vzrostl o 10,2 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 1,5 %. V 1. až 3. čtvrtletí dosáhl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtené počty) v subjektech v Jihomoravském kraji 462,8 tisíc osob, proti stejnému období minulého roku se zvýšil o 6,6 tisíc osob.

Graf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Poznámka

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172