Průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2019 a za 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla ve 2. čtvrtletí 2019 částky 32 582 Kč. Nominálně průměrná mzda v kraji vzrostla o 7,4 %, tj. o 2 250 Kč, reálný růst s ohledem na inflaci dosáhl 4,5 %. V 1. pololetí 2019 průměrná mzda v kraji činila 31 926 Kč, což bylo proti srovnatelnému období roku 2018 o 2 171 Kč více. Nominální růst tak dosáhl 7,3 %, reálný růst činil 4,4 %.

Průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2019

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2019 částky 32 582 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2018 vzrostla o 2 250 Kč, tj. o 7,4 %. V mezikrajském srovnání byla mzda pátá nejvyšší (po Hl. m. Praze, Středočeském, Plzeňském a Královéhradeckém kraji), ve srovnání s průměrem republiky ale byla o 1 523 Kč nižší. Nominální růst průměrné mzdy byl mezi kraji 4. nejvyšší (spolu se Středočeským a Zlínským krajem) a republikový růst převýšil o 0,2 bodu.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 2. čtvrtletí 2019 činila míra inflace 2,8 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda v Jihomoravském kraji tak s ohledem na inflaci vzrostla o 4,5 %. Je třeba dodat, že reálný růst mzdy byl zaznamenán ve všech krajích - nejvyšší v Moravskoslezském kraji. V rámci ČR reálná mzda vzrostla o 4,3 %.

Objem mezd vzrostl o 8,1 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 0,7 %. Subjekty v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2019 zaměstnávaly 470,6 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Mezi kraji to byl 2. nejvyšší počet (po Hl. m. Praze) a byl o 3,1 tis. osob vyšší než ve stejném období roku 2018. Nárůst počtu zaměstnaných ve 2. čtvrtletí byl zaznamenán pouze v 5 krajích ČR.

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019

Průměrná mzda v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Průměrná nominální mzda dosáhla v Jihomoravském kraji v 1. pololetí roku 2019 výše 31 926 Kč a proti srovnatelnému období minulého roku vzrostla o 2 171 Kč (o 7,3 %). Ve srovnání s ostatními kraji byly mzdy v Jihomoravském kraji 4. nejvyšší, růst mezd byl až 7. nejvyšší (spolu s Ústeckým krajem). Ve srovnání s republikovým průměrem mzda zaostávala o 1 371 Kč, růst mzdy byl na úrovni růstu mezd v ČR.

Spotřebitelské ceny se v 1. až 2. čtvrtletí 2019 zvýšily o 2,8 % (index spotřebitelských cen za celou ČR), reálná mzda tak v kraji proti 1. pololetí roku 2018 vzrostla o 4,4 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, nejvýraznější v Královéhradeckém kraji. V rámci ČR reálná mzda v 1. pololetí vzrostla o 4,4 %.

Objem mezd v kraji v 1. pololetí roku 2019 proti stejnému období minulého roku vzrostl o 8,1 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 0,8 %. V 1. až 2. čtvrtletí dosáhl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtené počty) v subjektech v Jihomoravském kraji 469,1 tisíc osob, proti stejnému období minulého roku se zvýšil o 3,5 tisíc osob.

Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Graf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Poznámka

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172

 

  • Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2019 a za 1. až 2. čtvrtletí 2019 (komentář v PDF)
  • Přílohové tabulky:
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 2019
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích v 1.-2. čtvrtletí 2019
  • Zdroj informací: