Průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2019

 

Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2019 částky 31 275 Kč. Proti stejnému období minulého roku nominálně vzrostla o 7,1 %, tj. o 2 077 Kč. Reálný růst, jenž zohledňuje inflaci, činil 4,3 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2019 částky 31 275 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2018 vzrostla o 2 077 Kč, tj. o 7,1 %. V mezikrajském srovnání byla mzda 4. nejvyšší, nominální růst mzdy ale byl až 9. nejvyšší (spolu s Moravskoslezským krajem). Nárůst průměrných mezd za 1. čtvrtletí 2019 byl zaznamenán ve všech krajích. Nejvýrazněji se mzdy zvýšily ve Středočeském a Olomouckém kraji, a to o 7,9 %. Ve srovnání s průměrem republiky byla průměrná mzda v kraji o 1 191 Kč nižší, republikový průměr však přesahovaly pouze mzdy v Praze.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. čtvrtletí 2019 činila míra inflace 2,7 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Reálná mzda v Jihomoravském kraji tak vzrostla o 4,3 %. Je třeba dodat, že reálný růst mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, v rámci ČR reálná mzda vzrostla o 4,6 %.

Objem mezd v kraji v 1. čtvrtletí roku 2019 vzrostl proti stejnému období předešlého roku o 8,2 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 1,1 %. Subjekty s pracovištěm v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí roku 2019 zaměstnávaly 468,0 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), což byl mezi kraji 2. nejvyšší počet (po Hl. m. Praze). Proti stejnému období roku 2018 byl počet zaměstnaných o 4,9 tis. osob vyšší. Snížení počtu zaměstnaných v 1. čtvrtletí bylo zaznamenáno v 5 krajích (Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj a Kraj Vysočina).

Tab. Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. čtvrtletí 2019
(předběžné výsledky)Tab. Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. čtvrtletí 2019

 

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2019 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Graf 2 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Poznámka

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu a zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172