Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v roce 2023

 

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2023 vyrobeno 26,9 tis. tun masa (bez drůbežího), což je o 1,9 tis. tun méně než v předchozím roce. Objem produkce hovězího masa (vč. telecího) dosáhl 3,5 tis. tun, vepřového 23,4 tis. tun a skopového (vč. kozího) 6 tun.

Výroba masa (bez masa drůbežího) v Jihomoravském kraji klesla oproti roku 2013 o téměř třetinu (o 30,9 %), v roce 2023 činil objem produkce 26,9 tis. tun jatečné hmotnosti. Na republikové hodnotě se kraj podílel 10,0 % (snížení podílu o 0,4 bodu), výroba byla mezi ostatními kraji (při zahrnutí hl. m. Prahy do Středočeského kraje) pátá nejvyšší. Největším producentem byl Jihočeský kraj (51,9 tis. tun), nejméně masa se vyprodukovalo v Karlovarském kraji (588 tun). Převažující část výroby v Jihomoravském kraji (87,0 %) tvořilo maso vepřové, hovězí s telecím zaujímalo 13,0 %.

Objem vyrobeného hovězího a telecího masa se pohyboval na úrovni hodnot předchozího období, tj. 3,5 tis. tun jatečné hmotnosti. V mezikrajském porovnání tak Jihomoravský kraj zůstává ve výrobě na šestém místě. Na republikovém celku se Jihomoravský kraj podílel 5,0 %. Zatímco výroba hovězího a telecího masa se v celé republice za 10 let zvýšila o 8,3 %, v Jihomoravském kraji došlo k 35,2% nárůstu. Vepřového masa bylo v kraji v roce 2023 vyprodukováno 23,4 tis. tun, což je o 1,9 tis. tun méně (7,5 %) než v roce 2022 a o 35,6 % méně než před 10 lety. Výroba byla čtvrtá nejvyšší (po Jihočeském kraji, Královéhradeckém kraji a kraji Středočeském vč. hl. m. Prahy) a na republikové hodnotě se podílel 11,8 %. Produkce skopového a kozího masa v Jihomoravském kraji stoupla meziročně o 1 t celkem na 6 t, čímž se zvýšil podíl kraje na celorepublikové výrobě na 4,6 %.

Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji
Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2023 poraženo celkem 10,6 tis. kusů skotu, to je o 0,7 % více než v předchozím roce. Telat bylo poraženo o 37,6 % více a krav o 5,4 % více. Meziroční pokles v poražených kusech byl zaznamenán u býků a jalovic – shodně o 2,9 %. Živá hmotnost poraženého skotu činila průměrně 610,4 kg, což je téměř stejně jako v roce 2022. Oproti republikové hodnotě je průměrná živá hmotnost skotu v Jihomoravském kraji vyšší, a to o 32,9 kg.

Počet poražených prasat meziročně klesl o 7,8 % na 256,3 tis. kusů. Průměrná živá hmotnost prasete se výrazně nezměnila. Porážka ovcí s průměrnou hmotností 43,0 kg se v kraji v porovnání s předchozím rokem snížila o 11 kusů. V kraji bylo poraženo 368 jehňat, což je meziročně o 75 kusů více, a jejich hmotnost činila průměrně 25,3 kg.

Graf 1 Výroba hovězího (vč. telecího) a vepřového masa v Jihomoravském kraji
Graf 1 Výroba hovězího (vč. telecího) a vepřového masa v Jihomoravském kraji

 

Kontakt:
Bc. Zuzana Švehlíková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: zuzana.svehlikova@czso.cz
tel.: 542 528 230

 

  • Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v roce 2023 (komentář v PDF)
  • Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v roce 2023 (tabulka v XLSX)
  • Související odkazy: