Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

V Jihomoravském kraji bylo v lednu až březnu letošního roku vyprodukováno 7,5 tisíc tun masa (bez masa drůbežího). Oproti stejnému období minulého roku je to o 33 tun masa méně - objem produkce hovězího a telecího masa byl o 59 tun vyšší, naopak výroba vepřového masa poklesla o 92 tun.

V prvním čtvrtletí roku 2020 činil objem výroby masa (bez drůbežího) v Jihomoravském kraji celkem 7,5 tisíc tun jatečné hmotnosti. V porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku je to o 0,4 % méně. V České republice bylo vyprodukováno 70,5 tisíc tun masa (bez masa drůbežího). Kraj se tak na republikovém celku podílel 10,6 % a jeho výroba byla mezi ostatními kraji (při zahrnutí hl. m. Prahy do Středočeského kraje) čtvrtá nejvyšší. Největším producentem byl Jihočeský kraj (13,8 tisíc tun), nejméně masa se vyprodukovalo v Karlovarském kraji (172 tun).

Graf Výroba masa celkem (bez drůbežího) podle krajů v 1. čtvrtletí 2020Graf Výroba masa celkem (bez drůbežího) podle krajů v 1. čtvrtletí 2020

Objem vyrobeného hovězího a telecího masa v Jihomoravském kraji meziročně vzrostl o 7,9 % na 812 tun. To je v porovnání s ostatními kraji sedmý nejvyšší objem, svou produkcí zaujímal kraj 4,4 % republikového celku. Vepřové maso se na celkové výrobě masa v kraji podílelo nejvíce, jeho výroba dosáhla 6,7 tisíc tun. Oproti loňskému prvnímu čtvrtletí však byla o 92 tun nižší, tj. o 1,4 %. Jihomoravský kraj je třetím největším producentem vepřového masa a jeho podíl na republikové výrobě dosáhl v tomto období 12,9 %. V prvním čtvrtletí 2020 nebylo v kraji vyrobeno žádné skopové a kozí maso, v lednu až březnu předchozího roku činila produkce 181 kg.

Tab. Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2020Tab. Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2020

V letošních prvních třech měsících bylo v Jihomoravském kraji poraženo 2,3 tisíc kusů skotu, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o 111 kusů více (tj. o 5,0 %). Meziročně vzrostl počet porážek býků, krav a telat, naopak jalovic bylo poraženo o necelou čtvrtinu méně. Živá hmotnost poraženého skotu činila průměrně 641,9 kg, což je o 16,5 kg více než loni. U prasat dosáhla porážka 73,3 tisíc kusů, meziroční snížení tak činilo 563 kusů, tj. 0,8 %. Pokles byl evidován také u jejich průměrné živé hmotnosti, v letošním čtvrtletí připadalo 116,4 kg živé hmotnosti na jeden kus (snížení o 0,3 %). Zatímco v lednu až březnu minulého roku bylo poraženo 7 ovcí a 3 jehňata, letos jejich porážka nebyla zaznamenána.

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz
Tel.: 542 528 200

  • Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2020 (komentář v PDF)
  • Porážky hospodářských zvířat v jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2020 (tabulka v xlsx)
  • Zdroj informací: