Kontakty na oddělení informačních služeb

 


Adresa: Jezuitská 2, Brno-střed
Úřední hodiny:

pondělí a středa: 8:00 - 17:00, v ostatní dny dle dohody

Kancelář: přízemí, kancelář č. 3
E-mail: infoservisbrno@czso.cz
Kontaktní osoby:

Ing. Milada Jonášová
tel: 542 528 115
e-mail: milada.jonasova@czso.cz

Ing. Veronika Dohnálková
tel.: 542 528 200
e-mail: verovnika.dohnalkova@czso.cz

 

Vedoucí oddělení:

Ing. Karel Adam
tel: 542 528 172
e-mail: karel.adam@czso.cz