Demografický vývoj ve městech Jihomoravského kraje v roce 2023

 

V 50 městech Jihomoravského kraje žilo na konci roku 2023 přes 757 tisíc obyvatel, městské obyvatelstvo tak tvořilo 61,7 % obyvatel kraje. Počet obyvatel měst se za rok zvýšil o 6 260 osob, a to jen zásluhou migračního přírůstku.

V 50 městech Jihomoravského kraje žilo na začátku roku 2023 celkem 750 867 obyvatel. K 31. 12. 2023 zde podle předběžných výsledků žilo 757 127 obyvatel, v průběhu roku se tak počet obyvatel ve městech zvýšil o 6 260 osob. Podíl městského obyvatelstva na konci roku 2023 činil v kraji 61,7 %, proti roku 2022 se víceméně nezměnil. Zvýšení počtu obyvatel měst je pouze zásluha stěhování - do měst se přistěhovalo o 7 443 obyvatel více, než se z měst vystěhovalo (meziročně je migrační přírůstek o 70,4 % nižší; za tímto poklesem stojí zejména mírnější příliv uprchlíků z Ukrajiny). Počet obyvatel měst by přirozenou cestou poklesl - ve městech se narodilo o 1 183 osob méně, než jich zemřelo.

Z hlediska velikostní struktury obcí zaznamenala meziroční přírůstek počtu obyvatel města spadající do všech velikostních skupin nad 5 tisíc obyvatel, města s méně než 5 tisíci obyvateli (tedy velikostní kategorie do 3 tisíc obyvatel a kategorie 3 až 5 tisíc obyvatel) zaznamenala mírný pokles počtu obyvatel. V členění podle okresů klesl celkový počet městského obyvatelstva pouze v okrese Hodonín, ostatní okresy zaznamenaly růst. Z okresních měst klesl počet obyvatel pouze v Hodoníně.

Tab. 1 Pohyb obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje v roce 2023
(předběžné údaje)
Tab. 1 Pohyb obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje v roce 2023

Počet obyvatel se snížil celkem v 19 městech, v absolutním vyjádření nejvýrazněji v Hodoníně (pokles o 148 osob), ve Velkých Pavlovicích (o 60 osob) a v Kyjově a Podivíně (shodně o 45 osob). V přepočtu na 1 000 obyvatel byl ale nejvyšší úbytek zaznamenán ve městech Velké Pavlovice (o 19,43 ‰), Olešnice (o 16,27 ‰) a v Podivíně (o 15,26 ‰). Celkem ve dvanácti jihomoravských městech byl zaznamenán úbytek počtu obyvatel stěhováním i přirozenou cestou.

Zvýšení počtu obyvatel bylo zaznamenáno v 31 jihomoravských městech. Nejvyšší absolutní přírůstky počtu obyvatel byly zjištěny v Brně (4 465 obyvatel), v Pohořelicích (402 obyvatel) a v Břeclavi (319 obyvatel). V přepočtu na 1 000 obyvatel byl ale nejvyšší přírůstek obyvatel zaznamenán v Pohořelicích (69,26 na 1 000 obyvatel), Letovicích (34,89 na 1 000 obyvatel), a v Hustopečích (vzrůst o 23,64 ‰). Pouze v šesti městech v kraji byl zaznamenán současně přírůstek počtu obyvatel stěhováním i přirozenou cestou. Relativní přírůstky či úbytky obyvatel ve městech Jihomoravského kraje v roce 2023 jsou obsahem grafu 1.

Graf 1 Přírůstek (úbytek) obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2023 (relativní údaje na 1 000 obyvatel)
Graf 1 Přírůstek (úbytek) obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2023

Co do počtu obyvatel jsou nejmenším městem v Jihomoravském kraji Jevišovice v okrese Znojmo (na konci roku 2023 zde žilo 1 150 obyvatel), následované Olešnicí v okrese Blansko (1 645 obyvatel) a Klobouky u Brna v okrese Břeclav (2 501 obyvatel). Největším městem je s převahou Brno s více než 400 tisíci obyvateli, druhé Znojmo má přes 34 tisíc obyvatel a trojici největších jihomoravských měst uzavírá Břeclav s necelými 25 tisíci obyvateli.

Graf 2 Počet obyvatel ve městech a podíl městského obyvatelstva v Jihomoravském kraji k 31. 12.*)
Graf 2 Počet obyvatel ve městech a podíl městského obyvatelstva v Jihomoravském kraji k 31. 12.

Kontakt:
Mgr. Tomáš Svozil
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: tomas.svozil@czso.cz
tel.: 542 528 172