Cestovní ruch v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí 2023 a v roce 2023

 

Ve 4. čtvrtletí 2023 se v hromadných ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje ubytovalo 416,3 tis. hostů, 66,1 % tvořili rezidenti. Návštěvníci strávili na jižní Moravě průměrně 1,7 noci a uskutečnili tak 709,4 tis. přenocování.

V 1. až 4. čtvrtletí 2023 dosáhla návštěvnost 2,2 mil. hostů, z nichž 68,1 % tvořili rezidenti. Hosté v kraji strávili průměrně 2,0 noci a uskutečnili tak přes 4,2 mil. přenocování.

Ve 4. čtvrtletí 2023 využilo služeb hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Jihomoravském kraji 416,3 tis. hostů. Nejvíce návštěvníků se ubytovalo v měsíci říjnu, a to 172,0 tis. V listopadu jejich počet činil 138,2 tis. a v posledním měsíci v roce přicestovalo do HUZ 106,1 tis. osob. Oproti 4. čtvrtletí 2022 se počet příjezdů zvýšil o 20,0 tis., tj. o 5,0 %.

V Jihomoravském kraji bylo v loňském 4. čtvrtletí ubytováno 275,3 tis. domácích hostů (rezidentů) a 141,0 tis. hostů ze zahraničí (nerezidentů). Více než třetinu (33,9 %) celkové návštěvnosti tak tvořila zahraniční klientela. Zatímco počet ubytovaných rezidentů v porovnání se 4. čtvrtletím 2022 poklesl o jedno procento, cizinců přicestovalo o 5,0 % více.

Graf 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí 
Graf 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí

Počet nocí, které hosté (celkem) strávili v HUZ Jihomoravského kraje, v posledním čtvrtletí roku 2023 dosáhl 709,4 tis. a meziročně se zvýšil o 2,2 %. Mezi tuzemskými návštěvníky byl počet strávených nocí v porovnání se 4. čtvrtletím 2022 nižší o 4,1 %, mezi hosty z ciziny představoval nárůst 17,7 %. Průměrný počet přenocování u celkového počtu hostů celkem, rezidentů a nerezidentů činil 1,7 noci.

Mezi zahraniční klientelou bylo nejvíce hostů ze Slovenska (32,1 tis.). V žebříčku dále následovali občané z Polska (15,3 tis.), Rakouska (12,1 tis.), Německa (11,7 tis.) a Ukrajiny (8,6 tis.).

Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí podle zemí
Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí podle zemí

mezikrajském srovnání 4. čtvrtletí 2023 Jihomoravský kraj vykázal druhý nejvyšší počet ubytovaných hostůtřetí nejvyšší počet přenocování, prvenství drží hl. m. Praha. Avšak průměrný počet nocí, které hosté strávili v HUZ, byl v Jihomoravském kraji nejnižší. Nejvyšší průměrný počet přenocování vykázal Karlovarský kraj. Ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2022 návštěvnost nerezidentů ve všech krajích vzrostla, návštěvnost rezidentů poklesla v šesti krajích včetně Jihomoravského.

V 1. až 4. čtvrtletí 2023 dosáhla návštěvnost Jihomoravského kraje 2,2 mil. hostů, což bylo o 9,0 % více než v roce 2022. Domácí hosté se na celkové návštěvnosti podíleli 68,1 %. Kraj navštívilo 692,2 tis. hostů ze zahraničí, jejich počet o 31,8 % převyšoval hodnoty předchozího roku.

Během roku 2023 hosté v HUZ v Jihomoravském kraji strávili více než 4,2 mil. nocí, meziroční nárůst byl 5,1 %. Domácí hosté (rezidenti) zde strávili 3,1 mil. nocí, počet jejich přenocování oproti roku 2022 poklesl o 1,9 %. Zahraniční hosté v Jihomoravském kraji strávili 1,2 mil. nocí, oproti předchozímu roku byl zaznamenán 29,7% nárůst. Průměrná doba přenocování hostů (celkem) představovala 2,0 noci, u domácích návštěvníků 2,1 noci a u zahraničních 1,7 noci.

Tab. 2 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2023 podle zemí
Tab. 2 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2023 podle zemí

Na složení zahraničních hostů se jako obvykle nejvíce podíleli návštěvníci ze sousedních zemí. Ubytování v HUZ Jihomoravského kraje využilo nejvíc osob ze Slovenska (144,9 tis.), dále z Polska (114,5 tis.), Německa (62,2 tis.) a Rakouska (46,6 tis.). Páté místo v žebříčku obsadili hosté z Litvy (36,3 tis.). Z mimoevropských zemí se nejvýše umístila Jižní Korea, ze které do Jihomoravského kraje přicestovalo 32,4 tis. osob.

mezikrajském srovnání byl počet hostů v roce 2023 na jižní Moravě druhý nejvyšší, počet jejich přenocování obsadil páté místo žebříčku, ale průměrný počet strávených nocí byl, tak jako u samotného 4. čtvrtletí, ze všech krajů nejnižší. Oproti předcházejícímu roku návštěvnost vzrostla ve všech krajích, nejvíce v hl. m. Praze, kde se ubytoval nejvyšší počet hostů (7,4 mil.), oproti roku 2022 to bylo téměř o čtvrtinu více. Nejméně navštěvovaný byl kraj Pardubický, kde se v roce 2023 v HUZ ubytovalo 538,1 tis. hostů.

Hromadná ubytovací zařízení v ČR v roce 2023 vykázala meziroční růst návštěvnosti jak v počtu příjezdů (o 13,5 %), tak i v počtu přenocování (o 10,7 %). V Česku se ubytovalo 22 mil. hostů, kteří zde strávili 56 mil. nocí.

Graf 2  Návštěvnost HUZ ve 4. čtvrtletí 2023 podle krajů
Graf 2  Návštěvnost HUZ ve 4. čtvrtletí 2023 podle krajů

Kontakt:
Bc. Kateřina Klesnilová
Krajská správa ČSÚ v Brně
Tel.: 542 528 139
E-mail: katerina.klesnilova@czso.cz