Newsletter - 44/2021

 

29. října 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
25. 10. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - září 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 10.
Konjunkturální průzkum - říjen 2021
Souhrnný indikátor důvěry vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně opět snížil, tentokrát o 0,9 bodu na hodnotu 95,3, přičemž poklesly obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 0,6 bodu na hodnotu 94,7 a indikátor důvěry spotřebitelů o 2,2 bodu na hodnotu 98,5. Ve srovnání s říjnem loňského roku jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů na vyšší úrovni.

25. 10.
Konjunkturální průzkumy - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 10.
Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 10.
Ceny zemědělské půdy - 2020
26. 10. Bytová výstavba v
hl. m. Praze, ve Středočeském kraji, v Jihočeském kraji, v Plzeňském kraji, v Karlovarském kraji, v Ústeckém kraji, v Libereckém kraji, v Královéhradeckém kraji, v Pardubickém kraji, v Kraji Vysočina, v Jihomoravském kraji, v Olomouckém kraji, ve Zlínském kraji a v Moravskoslezském kraji v dlouhodobém vývoji – 2020
Zobrazení vývoje bytové výstavby v kraji a jeho dílčích územních celcích, především formou tabulek, grafů, kartogramů a stručného analytického textu. Zaměřuje se na zahajování a dokončování bytů podle jednotlivých forem výstavby, včetně kvalitativních ukazatelů, obsahuje také vývoj nákladů na bydlení a cen nemovitostí. Doplněno stručným pohledem na bytovou výstavbu v České republice a mezikrajským srovnáním.
29. 10. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 43. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 10.
Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2021
Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 1,4 % a meziročně o 2,8 %.
29. 10.
Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem - 2011–2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 10.
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - 1. pololetí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 10.
Daně a sociální příspěvky - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 10.
Podrobný seznam daní a sociálních příspěvků - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 10.
Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 10.
Historické srovnání rostlinné produkce - 2020 (definitivní data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 10.
Historické srovnání živočišné produkce - 2020 (definitivní data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 10.
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 10.
Školy a školská zařízení – 2006–2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 10.
Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - srpen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
1. 11. Pracovní místa v ČSÚ - listopad 2021
1. 11. Správní obvody obcí s rozšířenou působností - 2020
1. 11. Porážky hospodářských zvířat - září 2021
1. 11. Výroba masa na jatkách - září 2021
1. 11. Úřední deska ČSÚ - listopad 2021
2. 11. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - září 2021
2. 11. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 37. a 38. kalendářní týden 2021
2. 11. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 37. a 38. kalendářní týden 2021
3. 11. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvrtletí 2021
3. 11. Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 3. čtvrtletí 2021
3. 11. Registr ekonomických subjektů – otevřená data
4. 11. Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 3. čtvrtletí 2021
4. 11. Licence na předměty průmyslového vlastnictví - 2020
5. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 44. kalendářní týden 2021
5. 11. Indexy tržeb v maloobchodě - září 2021
5. 11. Maloobchod - září 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10