Obchod - časové řady - Bazický rok 2021

 

  • Indexy tržeb bez DPH v maloobchodě a za prodej a opravy motorových vozidel, velkoobchodě a obchodě
   (odkaz do Veřejné databáze)
  • Data jsou nově zveřejňována pouze ve Veřejné databázi ČSÚ. Uživatelům se tímto poskytuje větší komfort při výběru a prezentaci dat. Tabulky za maloobchod a za prodej a opravy motorových vozidel obsahují data za CZ_NACE 45 a 47, tabulky za velkoobchod obsahují data za CZ_NACE 46, tabulky za obchod data za CZ_NACE sekce G.
  • Uživatel si může vybrat mezi tabulkami s kalendářně a sezónně očištěnými daty nebo neočištěnými daty. Očištěná data slouží především k srovnávání indikátoru v čase, mezi odvětvími a mezinárodnímu srovnávání. Data očištěná pouze o kalendářní vlivy jsou vhodná k analýze meziročního vývoje časové řady. Sezónně očištěná data (sezónní očištění zahrnuje i očištění o kalendářní vlivy) jsou pak vhodná k porovnání krátkodobého vývoje v jednotlivých obdobích roku jedné časové řady mezi sebou (meziměsíční, mezičtvrtletní indexy), ke srovnání časových řad s rozdílným sezónním průběhem. Neočištěné (původní) řady jsou využitelné především, pokud nás zajímá současná úroveň indikátoru.
  • V rámci tabulky si uživatel volí: meziroční / bazické indexy, periodicitu: měsíční / čtvrtletní / roční, poslední zobrazované období v tabulce.
 • Tab. 1 Tržby za zboží (bez DPH) v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (CZ-NACE 4711) v podnicích s ročním obratem vyšším než 15 mld Kč
  05.04.2024 (kód: 120016-24)