§ 20b Zemědělský registr

 

 

§ 20b

Zemědělský registr

  1. V zemědělském registru se vedou informace o osobách, které provozují zemědělskou činnost, a to za předpokladu, že rozsah této jejich činnosti odpovídá některému z kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.
  2. Registr obsahuje

a) obchodní firmu, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,

b) identifikační číslo,

c) u fyzických osob rodné číslo,

d) údaje získané ve statistickém zjišťování,

e) kategorii hospodářské velikosti a výrobního zaměření,

f) údaje o výrobních kvótách, subvencích a dotacích,

g) agendový identifikátor fyzické osoby9e).

  1. Je-li zapsaná osoba ekonomickým subjektem, vedou se v registru též její vnitřní jednotky (§ 20 odst. 3).
  2. Zemědělský registr je neveřejný.

 

9e) § 9 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.