Informační a komunikační technologie ve veřejné správě - 2011

 
Kód: e-9703-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Eva Myšková Skarlandtová
E-mail: eva.myskova@czso.cz

Úvod Word PDF
Obsah Word PDF
A. Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě
Metodologický úvod Word PDF
Hlavní zjištění Word PDF
1. Vybavenost informačními technologiemi
2. Zabezpečení IT
3. Webové stránky
4. Přístup občanů k informačním technologiím veřejné správy
5. Lidské zdroje
6. Elektronická výměna dat uvnitř organizace
7. Elektronická výměna dat s jinými organizacemi veřejné správy
8. Shrnutí
Tabulky
Tab. 1 Složení základního a výběrového souboru organizací veřejné správy Excel PDF
Tab. 2 Základní IT v organizacích veřejné správy Excel PDF
Tab. 3 Základní IT v obcích podle okresů a krajů ČR Excel PDF
Tab. 4 Využití internetu v organizacích veřejné správy Excel PDF
Tab. 5 Zabezpečení IT v organizacích veřejné správy Excel PDF
Tab. 6 Webové stránky v organizacích veřejné správy Excel PDF
Tab. 7 Vytváření webových stránek v organizacích veřejné správy Excel PDF
Tab. 8 On-line služby na webových stránkách organizací veřejné správy Excel PDF
Tab. 9 On-line služby na webových stránkách obcí v krajích a okresech ČR Excel PDF
Tab. 10 Přístup k informačním technologiím v organizacích veřejné správy Excel PDF
Tab. 11 Přístup k informačním technologiím v organizacích veřejné správy Excel PDF
Tab. 12 IT a zaměstnanci v organizacích veřejné správy Excel PDF
Tab. 13 Zaměstnanci organizací veřejné správy Excel PDF
Tab. 14 IT specialisté zaměstnaní v organizacích veřejné správy Excel PDF
Tab. 15 Výměna dat uvnitř organizace Excel PDF
Tab. 16 Výměna dat s jinými organizacemi veřejné správy Excel PDF
Tab. 17 Výměna dat s jinými organizacemi veřejné správy Excel PDF
B. Průzkum webových stránek veřejné správy
Metodologický úvod Word PDF
Hlavní zjištění Word PDF
1. Webové stránky organizací veřejné správy
2. Webové stránky obcí s rozšířenou působností
3. Poskytování základních on-line služeb
4. Shrnutí
Tabulky
Tab. 18 Informace a on-line služby poskytované úřady veřejné správy na webových stránkách Excel PDF
C. Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
Metodologický úvod Word PDF
Hlavní zjištění Word PDF
1. Využívání internetu jednotlivci ve vztahu k veřejné správě
2. Využívání internetu podniky ve vztahu k veřejné správě
Tabulky
Tab. 19 Jednotlivci používající internet ve vztahu k veřejné správě pro soukromé účely Excel PDF
Tab. 20 Podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě Excel PDF
Tab. 21 Podniky používající internet ke komunikaci s veřejnou správou elektronickou poštou Excel PDF
Tab. 22 Podniky používající internet k získávání informací z webových stránek veřejné správy Excel PDF
Tab. 23 Podniky používající internet k získání formulářů z webových stránek veřejné správy Excel PDF
Tab. 24 Podniky používající internet k on-line vyplnění formulářů Excel PDF
Tab. 25 Podniky používající internet k úplnému elektronickému podání Excel PDF
Tab. 26 Podniky používající internet k elektronickému přiznání k dani z příjmu právnických osob Excel PDF
Tab. 27 Podniky používající internet k elektronickému přiznání k dani z přidané hodnoty Excel PDF
Tab. 28 Podniky používající internet k elektronické službě České správy sociálního zabezpečení Excel PDF
Tab. 29 Podniky používající internet k elektronickému celnímu řízení Excel PDF
Tab. 30 Podniky používající internet u elektronických služeb zdravotních pojišťoven Excel PDF
Tab. 31 Podniky používající internet k jinému úplnému elektronickému podání Excel PDF
Tab. 32 Podniky využívající datové schránky pro příjem dokumentů od organizací veřejné správy Excel PDF
Tab. 33 Podniky využívající datové schránky pro zasílání dokumentů organizacím veřejné správy Excel PDF
Tab. 34 Podniky využívající služby CzechPOINTu pro své potřeby Excel PDF
Tab. 35 Podniky používající internet pro přístup do tendrové dokumentace výběrového řízení Excel PDF
Tab. 36 Podniky používající internet k podání nabídky do systému elektr. výběrových řízení KARTOGRAMY Excel PDF
Kartogramy PDF
Dotazník PDF
Použitá terminologie Word PDF
Celá publikace ke stažení (8,3 MB) PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.