Stavební povolení a bytová výstavba v Plzeňském kraji v únoru 2018

 

V Plzeňském kraji meziročně v lednu až únoru 2018 klesla hodnota vydaných stavebních povolení a počet zahájených bytů, počet dokončených bytů stoupl. V ČR stoupl počet zahájených bytů ve stejném období meziročně o 26,4 %, stoupla i hodnota vydaných povolení o 20,4 %.

V Plzeňském kraji stavební úřady vydaly v lednu až únoru 2018 meziročně o 12,2 % stavebních povolení a ohlášení méně. Největší pokles v počtu povolení nastal u staveb na ochranu životního prostředí (o 30,3 %).

Celkově bylo od ledna do února 2018 vydáno v kraji 831 stavebních povolení a ohlášení, z toho nejvíce na stavební práce související s bytovými a nebytovými budovami (50,8 %), na ostatní stavby (28,2 %) a na stavby na ochranu životního prostředí (21,1 %). Z celkového počtu stavebních povolení jich bylo 70,9 % vydáno na nové stavby, zbylou část tvoří povolení stavebních změn u budov. Na stavební práce související s bytovými budovami (včetně rodinných domů) bylo vydáno celkem 258 povolení (31,0 %) a na nebytové budovy 164 povolení (19,7 %).

 

Graf: Počet stavebních povolení

Orientační hodnota stavebních prací, na které bylo stavebních povolení vydáno, ukazuje na možný budoucí objem stavební výroby. V meziročním porovnání klesla orientační hodnota povolovaných staveb v kraji v lednu až únoru 2018 o 4,9 %. Z celkového objemu orientační hodnoty tvoří nebytové budovy 42,1 %, bytové budovy 34,5 %, stavby na ochranu životního prostředí 4,9 % a ostatní stavby 18,5 %. Nárůst hodnoty stavebních povolení a ohlášení byl zaznamenán pouze u bytové výstavby, a to o 11,9 %. Plzeňský kraj se podílí 4,7 % na celkové orientační hodnotě stavebních povolení za ČR.

Graf: Orientační hodnota vydaných povolení a ohlášení

 

V porovnání ke stejnému období roku 2017 došlo v Plzeňském kraji v počtu zahájené výstavby bytů v lednu až únoru 2018 k poklesu o 6,4 %, což činí v absolutním počtu o 21 bytů méně. Celkově byla zahájena výstavba 308 bytů. K poklesu zahájených bytů došlo u čtyř krajů, nejvíce u kraje Hl. město Praha (o 53,2 %). Naopak k nejvyššímu nárůstu počtu zahájených bytů došlo ve Zlínském kraji, a to o 138,6 %. Na úrovni ČR došlo k navýšení počtu zahájených bytů o 26,4 %, u nové výstavby pak o 12,2 %.

 

Graf: Mezikrajské srovnání počtu zahájených bytů

 

Počet dokončených bytů v Plzeňském kraji se v lednu až únoru 2018 ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 zvýšil o 83,2 %, což činí navýšení o 129 bytů. Nejvyšší nárůst počtu dokončených bytů (o 147,5 %) byl zaznamenán v Libereckém kraji, naopak největší pokles v kraji Hl. město Praha (o 46,1 %).  Na úrovni ČR pak došlo k mírnému nárůstu dokončených bytů, a to o 8,2 %.

Uvedené údaje mají předběžný charakter a v průběhu roku mohou být zpřesňovány.

 

Graf: Mezikrajské srovnání počtu dokončených bytů

 

Kontakt:

Ing. Jindřich Burian
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 252
E-mail: jindrich.burian@czso.cz