Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

Plzeňský kraj navštívilo v 1. čtvrtletí 2019 celkem 148 069 hostů, což představuje mírné meziroční navýšení o 1,6 %. Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 3,7 % a jedná se tak o pátý nejnižší podíl v rámci krajů. Návštěvníci Plzeňského kraje strávili celkem v období od ledna do března v Plzeňském kraji 343 021 nocí, což při přepočtu na jednoho hosta znamená průměrný počet přenocování 2,3 noci a průměrnou dobu pobytu 3,3 dne. Nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí představovali již tradičně hosté z Německa.

 

Z předběžných údajů vyplývá, že Plzeňský kraj navštívilo v 1. čtvrtletí 2019 celkem 148 069 hostů. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k navýšení počtu návštěvníků o 1,6 %, ve srovnání s 1. čtvrtletím 2015 počty hostů narostly o 42,1 %. Na postupném růstu počtu hostů se nejvíce podílely zvyšující se hodnoty v rámci hostů ze zahraničí, jejichž počet se od 1. čtvrtletí roku 2015 zvýšil o 20 253 osob (o 53,8 %). V případě domácí klientely došlo také k navýšení, a to o 23 639 hostů, což představuje relativní nárůst o 35,5 %. Turisté ze zahraničí tvořili 39,1 % na rozdíl od rezidentů (návštěvníků z ČR), kteří se na celkovém počtu podíleli 60,9 %.

Tabulka: Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 3,7 % a jedná se tak o pátý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo téměř 38 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. čtvrtletí 2019 zařadil Královéhradecký a Jihomoravský kraj. Naopak nejméně návštěvníků směřuje na Pardubicko, Ústecko a na Vysočinu.

Kromě kraje Ústeckého, Středočeského a Hl. města Prahy došlo téměř ve všech krajích ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 k nárůstu počtu hostů. Jihomoravský kraj zaznamenal nejvýraznější nárůst a to o 7,2 % v porovnání se stejným čtvrtletím předešlého roku.

Návštěvníci Plzeňského kraje strávili celkem v období ledna až března v Plzeňském kraji 343 021 nocí, což představuje ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 pokles o 19 nocí. Při přepočtu na jednoho hosta tak vychází průměrný počet přenocování na 2,3 noci a průměrná doba pobytu na 3,3 dne. Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2018 je délka pobytu srovnatelná.

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

V rámci jednotlivých krajů byl lokalizován nejdelší počet přenocování u turistů v lázeňském Karlovarském regionu, kde zejména zahraniční hosté zůstávali až 4,7 nocí. Naopak nejméně nocí trávili návštěvníci v průměru v Jihomoravském kraji, kde setrvávali pouze 1,8 noci.

Kartogram: Hosté a doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Graf: Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních  podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Z celkového počtu 57,9 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. čtvrtletí 2019 navštívili Plzeňský kraj, šlo nejčastěji o návštěvníky ze sousedního Německa, kterých do našeho kraje zavítalo 28,4 tis. Hosté z Německa tvoří 49,1 % z celkového počtu nerezidentů a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se jednalo o nárůst počtu hostů o 2,2 %. Ze zahraničí k nám směřovali dále také ve větším počtu hosté ze Slovenska, Číny, Polska a Francie. Největší meziroční navýšení počtu hostů bylo zaznamenáno v případě hostů z Chorvatska, Německa a Bulharska. Naopak ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 do kraje směřuje méně hostů ze Spojených arabských emirátů, Rakouska a Dánska. Nejdelší doba pobytu v případě zahraniční turistů byla mapována u hostů z Mexika, Srbska a Černé Hory nebo Indie.

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Plzeňském kraji

 

Tabulka: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí  v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz