Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Cestovní ruch ve 2. čtvrtletí 2018

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 2. čtvrtletí 2018 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 215 267 osob, z toho 40,5 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 59,5 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 8,7 %, a to hlavně vlivem nárůstu počtu návštěvníků ze zahraničí (o 20,2 %). Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 2. čtvrtletí 2018 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 39 671, což bylo 45,5 % ze všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté z Číny (6 547, tj. 7,5 %) a Slovenska (4 201, tj. 4,8 %).

Celková návštěvnost ve 2. čtvrtletí 2018 oproti stejnému období roku 2017 vzrostla ve všech krajích ČR. K regionům s největším dynamikou patřil kraj Moravskoslezský, kam přijelo o 10,5 % osob více, dále kraje Středočeský (o 10,2 %) a Jihočeský (o 10,0 %). V rámci Plzeňského kraje byl zaznamenán čtvrtý nejvyšší nárůst.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí 2018 strávili celkem 468 696 nocí, což bylo o 4,2 % více než za stejné období předchozího roku. V průměru připadaly na jednoho hosta 2,2 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,2 dne.

Cestovní ruch v 1. pololetí 2018

Plzeňský kraj navštívilo v 1. pololetí 2018 celkem 368 783 hostů, což ve srovnání s 1. pololetím 2017 představuje nárůst o 14,6 % a se stejným obdobím roku 2016 dokonce nárůst o 30,5 %. K rostoucímu počtu turistů přispívá zejména zvyšující se zájem zahraničních hostů, kterých přijelo v 1. pololetí o 30,3 % více (ve srovnání s rokem 2016 dokonce o 42,8 %). Nerezidenti však tvořili pouze 40,8 % z celkového počtu hostů. Výrazný růst byl patrný i v případě domácích návštěvníků, a to meziročně o 5,8 %, kteří tvořili většinu hostů, konkrétně 59,2 %.

 

Tabulka: Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji

 

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 3,9 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo přes 38 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. pololetí 2018 zařadily kraje Jihomoravský a Jihočeský. Naopak nejméně turisticky atraktivní, co do počtu hostů, byl Pardubický kraj (2,3 %) a Kraj Vysočina (2,7 %).

 

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2018

 

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. pololetím 2017 k nárůstu počtu hostů ve všech krajích. Nejnižší dynamika byla zřejmá v Hl. městě Praze, kde počet turistů stoupl pouze o 3,7 %, na rozdíl od kraje Plzeňského, který zaznamenal nejvýraznější nárůst, a to o 14,6 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

 

Graf: Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2018

 

Návštěvníci strávili v první polovině roku 2018 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 814 046 nocí a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl tento ukazatel o 11,0 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,2 noci a průměrná doba pobytu na 3,2 dne. Při porovnání s 1. pololetím roku 2017 se jedná o pokles, a to v průměru o 0,1 noci.

V rámci ČR došlo proti srovnatelnému období roku 2017 u všech krajů k nárůstu počtu přenocování. Nejvýraznější zvýšení vykazoval Středočeský kraj (o 11,6 %) a Plzeňský kraj (o 11,0 %). S průměrnou dobou pobytu 3,2 dní se řadil Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na čtvrté nejnižší místo v ČR a pohybuje se tak pod celorepublikovým průměrem (3,6 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 5,6 dní, naopak nejkratší v Jihomoravském kraji (2,8 dní).

 

Mapa: Hosté a doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2018

 

Z celkového počtu 150,5 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. pololetí 2018 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 69 416, tedy o 25,1 % více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřovali dále také ve větším počtu hosté z Číny, Slovenska, Polska nebo Rakouska. Největší meziroční navýšení počtu hostů ze sledovaných zemí bylo zaznamenáno v případě hostů z Nizozemska, ostatních asijských zemí a Itálie. Naopak ve srovnání s 1. pololetím 2017 do kraje směřuje méně hostů z Jižní Koreje. Nejdelší doba pobytu v případě zahraniční turistů byla mapována u hostů z Itálie a Švýcarska.

 

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Plzeňském kraji

 

Tabulka: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2018

 


Kontakt:

Mgr. Stanislava Zychová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: stanislava.zychova@czso.cz