Počítače a internet v domácnostech a mezi jednotlivci v Libereckém kraji v roce 2022

 

V roce 2022 mělo přístup k internetu 84,8 % domácností Libereckého kraje, přes mobilní telefon se k internetu připojovalo 71,9 % a e-mailovou komunikaci využívalo 74,9 % osob starších 16 let.

Z výsledků Výběrového šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domác-nostech a mezi osobami (VŠIT) vyplynulo, že v Libereckém kraji v roce 2022 bylo osobním počítačem vybaveno 76,1 % domácností. Tato hodnota již podruhé za sebou mírně poklesla, naposledy o 0,2 p. b. a v porovnání s republikovým průměrem je nižší o 4,6 p. b. V rámci České republiky se vybavenost osobním počítačem meziročně snížila ještě ve dvou krajích – shodně o 0,5 p. b. v Karlovarském kraji a v Kraji Vysočina. V Jihomoravském kraji zůstala hodnota tohoto ukazatele na stejné úrovni jako v předchozím roce. Napříč kraji se pak vybavenost osobním počítačem pohybovala v rozmezí od 72,0 % v Ústeckém kraji do 87,5 % v hlavním městě Praze. Podíl Libereckého kraje byl 2. nejnižší.

Přístup k internetu v našem regionu uvedlo 84,8 % domácností, tj. o 1,8 p. b. více než v roce 2021, avšak o 0,5 p. b. pod republikovým průměrem. Nejvyšší podíl domácností s přístupem k internetu byl vykázán v hlavním městě Praze (88,8 %), nejnižší v Olomouckém kraji (80,5 %). Liberecký region v tomto srovnání obsadil 6. nejhorší pozici. Ve všech krajích hodnota meziročně vzrostla, nejvýrazněji v Ústeckém kraji (+4,2 p. b.). Téměř 72 % domácností v Libereckém kraji využívalo pro připojení k internetu Wi-Fi router, meziročně to znamenalo nárůst o 8,0 p. b.

Z pohledu jednotlivců používalo v roce 2022 v Libereckém kraji internet denně nebo téměř denně 69,8 % osob starších 16 let, naopak 13,6 % těchto osob internet nepoužilo nikdy. Nejvyšší zastoupení každodenních uživatelů internetu evidovalo hlavní město Praha (83,6 % osob), na opačném konci srovnání se umístil Pardubický kraj s 69,2 %. Hodnota za Liberecký kraj byla v tomto srovnání 2. nejnižší. Podíl osob, které internet nepoužily nikdy, byl nejvyšší opět v Pardubickém kraji (14,6 %). Nejnižší zastoupení těchto osob bylo zjištěno v hlavním městě Praze (5,7 %) a Liberecký kraj se s výše uvedenou hodnotou umístil na 4. nejnižší příčce.

Graf - Osoby, které internet nikdy nepoužily, podle krajů v roce 2022

Přes mobilní telefon se na internet v Libereckém kraji připojovalo 71,9 % osob nad 16 let. V porovnání s ostatními kraji České republiky je to nejnižší podíl, nejvyšší podíl vykázalo hlavní město Praha (79,4 %). Datový tarif k připojení na internet přes mobilní telefon používalo v našem kraji 65,8 % osob starších 16 let, tj. 7. nejnižší hodnota v rámci mezikrajského srovnání. Nejvyšší podíl byl zaznamenán v hlavním městě Praze (72,8 %), naopak nejnižší v Jihomoravském kraji (58,6 %).

E‑mail v našem kraji využívalo 74,9 % osob starších 16 let. Také v této činnosti byli nejaktivnější uživatelé v hlavním městě Praze (87,2 %), na opačném konci žebříčku se umístil náš kraj společně s Olomouckým krajem.

Nadále roste zájem o internetové bankovnictví, ale v posledních letech se již nezvyšuje takovým tempem. Zatímco v roce 2010 v našem kraji tuto službu využívalo jen 17,5 % osob starších 16 let, v roce 2015 téměř  43 %, v roce 2019 více než 64 % a v roce 2022 podíl dosáhl 66,5 %. Nejvíce uživatelů internetového bankovnictví v roce 2022 vykázalo hlavní město Praha (76,9 %). Naopak v Ústeckém kraji tento přístup k bankovnímu účtu využívalo pouze 66,2 % obyvatel starších 16 let. Hodnota za Liberecký kraj byla 2. nejnižší a o 3,8 p. b. se pohybovala pod průměrem ČR.

Informace o zdraví vyhledávalo v roce 2022 na internetu v Libereckém kraji polovina osob starších 16 let a stejný podíl vykázal také Karlovarský kraj. V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o nejnižší hodnoty. Prvenství patřilo uživatelům z Moravskoslezského kraje (68,1 %). Sociální sítě v Libereckém kraji využívalo 53,3 % jednotlivců starších 16 let, tj. 3. nejnižší podíl mezi ostatními kraji. Nejvíce osob vykázalo tyto aktivity v Moravskoslezském kraji (63,9 %), naopak tomu bylo v Královéhradeckém kraji (51,6 %).

 

Více informací naleznete v publikaci:

Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami – 2023

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Počítače a internet v domácnostech a mezi jednotlivci v Libereckém kraji v roce 2022 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v Libereckém kraji
  • Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech podle krajů
  • Využívání informačních a komunikačních technologií mezi osobami podle krajů v roce 2022
  • Grafy
  • Osoby využívající internet denně nebo téměř denně podle krajů v roce 2022
  • Osoby, které internet nikdy nepoužily, podle krajů v roce 2022
  • Osoby používající internet podle krajů v roce 2022