Informační technologie ve školách v Libereckém kraji v roce 2023

 

Nejvíce počítačů na 100 žáků bylo v Libereckém kraji v roce 2023 k dispozici na 2. stupni základních škol. Více než 76 % všech škol provozovalo vlastní bezdrátovou síť, 10 % škol pak bylo vybaveno učebnami s připojením k internetu.

Možnost přístupu žáků i pedagogů k digitálním technologiím se ve školách na území Libereckého kraje během posledních let změnila. Na všech typech vzdělávacích zařízení v posledních 6 letech sleduje pravidelný nárůst počtu počítačů přístupných dětem. V porovnání s rokem 2019, tedy rokem před pandemií onemocnění covid-19 a zavedením online výuky z domova, vzrostl počet počítačů přístupných dětem v případě mateřských škol téměř 2,5násobně (tj. z 338 počítačů v roce 2019 na 841 počítačů v roce 2023). Nárůst na prvním a druhém stupni základních škol byl srovnatelný a činil zhruba 83 %. Nejméně výrazné zvýšení počtu počítačů bylo vykázáno u studentů na středních školách, a to +19,3 %.

Graf - Počítače přístupné dětem, žákům a studentům podle typu vzdělávacího zařízení v Libereckém kraji

S výjimkou středních škol převažovaly na ostatních stupních škol přenosné počítače, tj. notebooky a tablety. Z hlediska stáří zařízení tvořily většinu na všech stupních počítače starší 2 let. Největší podíl nových zařízení byl pak zjištěn v mateřských školách, podíl počítačů starých maximálně dva roky na celkovém počtu počítačů činil 47,3 %. Následovaly školy základní (shodně 37 % na 1. i 2. stupni). Naopak nejstarší počítače byly na středních školách, na kterých podíl počítačů maximálně 2 roky starých dosáhl pouze 26,3 %. Na meziročních nárůstech se podílely především přenosné počítače, naopak počty stolních počítačů byly s výjimkou středních škol oproti roku 2022 nižší.

V přepočtu na 100 žáků na tom v roce 2023 v Libereckém kraji byli nejlépe žáci 2. stupně základních škol, kteří měli v průměru k dispozici 47,7 počítačů. Celorepublikový průměr dosáhl 46,7 počítačů, v rámci krajů se pak hodnota pohybovala v rozmezí od 39,6 počítačů v hlavním městě Praze do 63,8 počítačů v Karlovarském kraji. Náš region obsadil 7. nejvyšší příčku. Na 1. stupni základních škol Libereckého kraje na 100 žáků připadlo 38,4 počítačů. Nejvyšší hodnoty ukazatel nabyl v Karlovarském kraji (49,6 počítačů na 100 dětí), nejnižší v hlavním městě Praze (27,1 počítačů), Liberecký kraj v tomto srovnání obsadil 5. nejvyšší příčku. U studentů středních škol v kraji dosáhla hodnota ukazatele 25,3 počítačů. V rámci regionů se ukazatel pohyboval mezi 25,0 počítači v Jihomoravském a 33,2 počítači v Jihočeském kraji a v tomto srovnání se náš kraj umístil na 3. nejnižší pozici. V případě mateřských škol pak na 100 dětí připadlo 5,5 počítače.

V roce 2023 bylo v Libereckém kraji 76,3 % škol vybaveno bezdrátovou sítí (Wi-Fi), 42,3 % (z toho 37,4 % dostupných online rodičům) využívalo ke komunikaci mezi učiteli a žáky, resp. rodiči uzavřený informační systém (intranet) a 10,3 % škol bylo vybaveno učebnami s připojením k internetu. Využívat při výuce vlastní ICT techniku umožňovalo studentům a žákům v kraji 36,9 % škol.

 

Podrobné údaje k tématu jsou dostupné na webu ČSÚ na stránce Informační technologie ve školách

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz


 

 • Informační technologie ve školách v Libereckém kraji v roce 2023 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Počítače přístupné dětem v mateřských školách podle krajů v roce 2023
 • Počítače přístupné žákům na základních školách podle krajů v roce 2023
 • Počítače přístupné žákům na středních školách podle krajů v roce 2023
 • Počítače přístupné učitelům v mateřských školách podle krajů v roce 2023
 • Počítače přístupné učitelům na základních školách podle krajů v roce 2023
 • Počítače přístupné učitelům na středních školách podle krajů v roce 2023
 • Vybavenost škol bezdrátovou sítí (Wi-Fi) podle krajů a stupně školy v roce 2023
 • Vybavenost škol informačním systémem (intranetem) podle krajů a stupně školy v roce 2023
 • Školy s učebnami s připojením k internetu podle krajů a stupně školy v roce 2023
 • Školy umožňující žákům a studentům při výuce používat jeijch vlastní ICT techniku (BYOD) podle krajů a stupně školy v roce 2023
 • Vývoj počtu počítačů přístupných dětem a učitelům podle stupně školy v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Počítače přístupné dětem, žákům a studentům podle typu vzdělávacího zařízení v Libereckém kraji
 • Počítače přístupné na 100 dětí, žáků a studentů podle typu vzdělávacího zařízení v Libereckém kraji
 • Počítače přístupné dětem v mateřských školách na 100 dětí podle krajů
 • Počítače přístupné žákům 1. stupně základních škol na 100 dětí podle krajů
 • Počítače přístupné žákům 2. stupně základních škol na 100 dětí podle krajů
 • Počítače přístupné studentům středních škol na 100 dětí podle krajů