Cizinci v Libereckém kraji v roce 2021 (předběžné údaje)

 

Ke konci roku 2021 žilo v Libereckém kraji podle předběžných výsledků 24 584 cizinců, tj. meziročně o 8,2 % více. Jejich podíl na celkovém počtu obyvatel kraje dosáhl 5,6 %.

Podle předběžných údajů Ředitelství služby cizinecké policie pobývalo na konci roku 2021 na území Libereckého kraje meziročně  o 1 868 osob  více. Větší část cizinců tvořili muži (54,4 %, tj. 13 373 osob). Více než polovina cizinců setrvávala v okrese Liberec (12 449 osob, tj. 50,6 %), naopak tomu bylo v okrese Semily (2 215 osob, tj. 9,0 %).

Cizinci pocházející ze zemí Evropské unie představovali 36,2 % celkového počtu cizinců, zbývajících 63,8 % připadalo na cizince z ostatních zemí. Nejpočetnější skupinou byly z hlediska státního občanství Ukrajinci, když jejich podíl na celkovém počtu cizinců v kraji dosáhl 33,7 %. Meziročně se jejich počet navýšil o 1 488 osob (+21,9 %) na 8 294 osob. V pořadí druhými nejčastěji zastoupenými cizinci byly osoby se slovenským občanstvím (17,9 %), jejich počet se proti konci roku 2020 navýšil o 70 osob (+1,6 %). Osoby s vietnamským občanstvím tvořily 8,7 % cizinců, jejich počet zaznamenal nárůst o 57 osob (+2,7 %). Podobné zastoupení mezi cizinci (tj. 8,5 %) v kraji měli také osoby s mongolským občanstvím, tato skupina cizinců se meziročně početně navýšila o 129 osob (+6,6 %) a drtivá část z nich žila na území okresu Česká Lípa (tj. 96,5 %).

Graf - Cizinci a jejich podíl na obyvatelstvu Libereckého kraje

V úhrnu za Českou republiku žilo na konci roku 2021 na jejím území 660 849 cizinců, kteří tak tvořili 6,2 % celkového počtu obyvatel. Největší část z nich byla evidována na území Hlavního města Prahy (35,9 % z republikového počtu, tj. 237 120 osob, 17,7% podíl na populaci kraje), nejméně pak ve Zlínském kraji (12 891 osob, tj. 2,0 % na celkovém počtu cizinců v ČR a 2,2% podíl na populaci kraje). Počet cizinců v Libereckém kraji byl v mezikrajském srovnání 7. nejnižší a na celorepublikovém počtu cizinců se podílel 3,7 %. Podíl na celkovém počtu obyvatel Libereckého kraje představoval v mezikrajském srovnání 5. nejvyšší hodnotu.

Počet cizinců se v České republice meziročně navýšil o 4,5 % (+28 279 osob). Stejný vývoj byl zaznamenán také ve 12 krajích s tím, že nejvýraznější relativní přírůstek vykázal Zlínský kraj (+10,4 %), absolutně se pak počet cizinců navýšil nejvíce v Hlavním městě Praze (+8 588 osob). Meziročně nižší počet cizinců evidoval kraj Karlovarský (-705 osob, tj. -3,2 %) a Ústecký (-752 osob, tj. -1,9 %). Relativní i absolutní nárůst zjištěný v Libereckém kraji byl mezi ostatními regiony 4. nejvyšší. 

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Cizinci v Libereckém kraji v roce 2021 (předběžné údaje) (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Cizinci v Libereckém kraji podle státního občanství
 • Cizinci v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2021
 • Cizinci podle typu pobytu a podle krajů k 31. 12. 2021
 • Cizinci podle krajů a státního občanství k 31. 12. 2021
 • Grafy
 • Cizinci a jejich podíl na obyvatelstvu Libereckého kraje
 • Cizinci podle pohlaví v Libereckém kraji
 • Cizinci v Libereckém kraji podle vybraného státního občanství
 • Cizinci podle pohlaví a vybraných státních občanství v Libereckém kraji k 31. 12. 2021
 • Cizinci podle státního občanství a okresů k 31. 12. 2021
 • Podíl cizinců podle krajů v roce 2021
 • Meziroční změna počtu cizinců podle krajů (rok 2021/2020)