Ekonomické subjekty v Kraji Vysočina k 31. 12. 2018

 

V registru ekonomických subjektů (RES) bylo k 31. 12. 2018 evidováno celkem 114 688 subjektů se sídlem v Kraji Vysočina. Oproti stavu ke konci roku 2017 se jejich počet zvýšil o 1 545 ekonomických subjektů, tj. o 1,4 %. Z územního pohledu nejvíce ekonomických subjektů sídlí v okrese Žďár nad Sázavou (22,8 % z celkového počtu subjektů) a na Jihlavsku (22,7 %), naopak nejméně subjektů nalezneme v okrese Pelhřimov (15,3 %). V mezikrajském srovnání nejvíce subjektů eviduje Hlavní město Praha s počtem 622 tis. subjektů (21,5 %), nejméně jednotek pak vykazuje Karlovarský kraj – 75,2 tis. (2,6 %).

Z hlediska právní formy, obdobně jako v celé České republice, jednoznačně převažují fyzické osoby. Jejich počet ke konci roku 2018 dosáhl 92 813 osob, což je 80,9 % z celkového počtu subjektů v RES.

Počet živnostníků, kteří tvořili 88 % z počtu fyzických osob, se na Vysočině proti konci roku 2017 zvýšil o 1 110 osob, tj. o 1,4 %. V rámci této kategorie jednoznačně převažují fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku. V mezikrajském srovnání je v kraji nadprůměrný počet zemědělských podnikatelů – fyzických osob, který je čtvrtý nejvyšší mezi regiony (přes 4,6 tisíce). Počty ostatních fyzických i právnických osob jsou naopak v rámci ČR podprůměrné.

Z dalších právních forem bylo ke konci roku 2018 evidováno 9 926 obchodních společností (tvoří 8,6 % ze všech subjektů). Dominantní postavení mají mezi nimi společnosti s ručením omezeným, které na konci roku tvořily 93,2 % jejich počtu. Počet společností s ručením omezeným v posledních letech neustále narůstá, proti roku 2011 se jejich počet v Kraji Vysočina zvýšil o 31 %. V RES bylo dále evidováno např. 684 zahraničních fyzických osob (0,6 % celkového počtu subjektů), 2 701 společenství vlastníků jednotek, 459 akciových společností či 457 družstev. Mezi právnickými osobami zaujímají velice významné místo nejrůznější spolky, kterých bylo ke konci roku 2018 v Kraji Vysočina evidováno 4 064, vedle toho bylo v registru zapsáno ještě 1 955 pobočných spolků.

Z hlediska převažující činnosti (CZ-NACE) se na Vysočině nejvíce subjektů zabývá obchodem, ubytováním a stravováním. Na konci roku 2018 jich bylo evidováno 26 581, což představuje 23,2 % z celkového množství registrovaných subjektů. Další významnou oblastí je průmysl (16 403 subjektů, tj. 14,3 %), stavebnictví (15 511 subjektů, tj. 13,5 %), profesní, vědecké a technické činnosti (12 722 subjektů, tj. 11,1 %) a zemědělství, lesnictví, rybářství (9 588 subjektů, tj. 8,4 %).

U více než poloviny ekonomických subjektů není uveden údaj o počtu zaměstnanců (54,5 %), dalších 36,3 % jednotek je bez zaměstnanců. Do kategorie 1 – 9 zaměstnanců koncem roku 2018 spadalo 8 171 subjektů, naopak 250 a více zaměstnanců mělo na Vysočině jen 86 firem, z nichž pouze 13 spadalo do kategorie tisíc a více zaměstnanců.

Přehled největších zaměstnavatelů v okresech Kraje Vysočina naleznete v přiloženém souboru.

Ekonomické subjekty v Kraji Vysočina (stav k 31. 12.)

Ekonomické subjekty v okresech Kraje Vysočina (stav k 31.12.2018)
 

Počet ekonomických subjektů v Kraji Vysočina (k 31. 12.)

Struktura právnických osob podle převažující činnosti CZ-NACE v Kraji Vysočina k 31. 12. 2018

Struktura právnických osob podle právních forem v Kraji Vysočina k 31. 12. 2018

Počet ekonomických subjektů podle krajů k 31. 12. 2018

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062

 

  • Přehled největších zaměstnavatelů v okresech Kraje Vysočina
  • Ekonomické subjekty v Kraji Vysočina k 31. 12. 2018 (pdf)