Ekonomické subjekty v Kraji Vysočina

 

V registru ekonomických subjektů (RES) bylo k 31. 12. 2012 evidováno celkem 106 578 subjektů se sídlem v Kraji Vysočina. Oproti stavu ke konci roku 2011 se jejich počet zvýšil o 1 393 ekonomických subjektů, tj. o 1,3 %. Z územního pohledu nejvíce ekonomických subjektů sídlí v okrese Žďár nad Sázavou, a to 22,8 % z celkového počtu subjektů, dále na Jihlavsku (22,5 %) a naopak nejméně subjektů nalezneme v okrese Pelhřimov (15,4 %). V mezikrajském srovnání nejvíce subjektů eviduje Hlavní město Praha s počtem 545 tis. subjektů (20 %), nejméně jednotek pak vykazuje Karlovarský kraj – 83 tis. (3 %).

Z hlediska právní formy, obdobně jako v celé České republice, jednoznačně převažují fyzické osoby. Jejich počet ke konci roku 2012 dosáhl 85 707 osob což je 80,4 % z celkového počtu subjektů v RES. Počet živnostníků, kteří tvořili 90 % z počtu fyzických osob, se na Vysočině proti konci roku 2011 zvýšil o 790 osob, tj o 1,0 %. V rámci této kategorie jednoznačně převažují fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku.

Z dalších právních forem bylo ke konci roku 2012 evidováno 7 902 obchodních společností (tvoří 7,4 % ze všech subjektů). Dominantní postavení mají společnosti s ručením omezeným, které tvořily 91 % obchodních společností, jejich počet v posledních letech neustále narůstá, proti roku 2006 stoupl jejich počet v Kraji Vysočina o 22,5 %. V RES bylo dále evidováno 2 205 zahraničních osob (2,1 %), 2 175 společenství vlastníků jednotek, 453 akciových společností nebo 503 družstev. Mezi právnickými osobami významné místo zaujímají nejrůznější sdružení, spolky, společnosti a kluby, ke konci roku 2012 bylo v Kraji Vysočina těchto subjektů evidováno 3 380 a dalších 2 379 organizačních jednotek sdružení.

Ve struktuře, podle převažující činnosti CZ-NACE, je nejvíce subjektů zabývajících se obchodem, ubytováním a stravováním. Na konci roku 2012 jich bylo evidováno 26 910, což představuje 25,2 % z celkového množství. Další významnou oblastí je průmysl (15 527 subjektů, tj. 14,6 %), stavebnictví (14 161 subjektů, tj. 13,3 %), profesní, vědecké a technické činnosti (10 858 subjektů, tj. 10,2 %) a zemědělství, lesnictví, rybářství (8 156 subjektů,
tj. 7,7 %).

U více jak poloviny ekonomických subjektů není uveden údaj o počtu zaměstnanců (54,2 %), dalších 35,8 % jednotek je bez zaměstnanců. Do kategorie 1 – 9 zaměstnanců koncem roku 2012 spadalo 8 222 subjektů, s 250 a více zaměstnanci bylo evidováno na Vysočině 83 firem a z toho bylo pouze 13 podniků v kategorii 1000 a více zaměstnanců.

Vývoj počtu ekonomických subjektů v Kraji Vysočina (stav k 31. 12. 2012)

Ekonomické subjekty v okresech Kraje Vysočina (stav k 31. 12. 2012)

Počet ekonomických subjektů v Kraji Vysočina k 31. 12. 2012

Struktura subjektů podle převažující činnosti CZ-NACE v Kraji Vysočina k 31. 12. 2012

Struktura právniských osob v Kraji Vysočina k 31. 12. 2012

Počet ekonomických subjektů podle krajů k 31. 12. 2012

Největší zaměstnavatelé (podle počtu zaměstnanců) se sídlem v Kraji Vysočina k 31. 12. 2012

  • tabVYS_RES_12.xls
  • tabVYS_RESokr_12.xls
  • zam_VYS_2012.xls