Ekonomické subjekty v Kraji Vysočina k 31. 12. 2017

 

V registru ekonomických subjektů (RES) bylo k 31. 12. 2017 evidováno celkem 113 143 subjektů se sídlem v Kraji Vysočina. Oproti stavu ke konci roku 2016 se jejich počet zvýšil o 1 327 ekonomických subjektů, tj. o 1,2 %. Z územního pohledu nejvíce ekonomických subjektů sídlí v okrese Žďár nad Sázavou (22,8 % z celkového počtu subjektů) a na Jihlavsku (22,7 %), naopak nejméně subjektů nalezneme v okrese Pelhřimov (15,4 %). V mezikrajském srovnání nejvíce subjektů eviduje Hlavní město Praha s počtem 607 tis. subjektů (21,3 %), nejméně jednotek pak vykazuje Karlovarský kraj – 75,6 tis. (2,7 %).

Z hlediska právní formy, obdobně jako v celé České republice, jednoznačně převažují fyzické osoby. Jejich počet ke konci roku 2017 dosáhl 91 775 osob což je 81,1 % z celkového počtu subjektů v RES.

Počet živnostníků, kteří tvořili 88 % z počtu fyzických osob, se na Vysočině proti konci roku 2016 zvýšil o 2 245 osob, tj. o 2,9 %. V rámci této kategorie jednoznačně převažují fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku. V mezikrajském srovnání je v kraji nadprůměrný počet zemědělských podnikatelů – fyzických osob, který je čtvrtý nejvyšší mezi regiony (přes 4,5 tisíce). Počty ostatních fyzických i právnických osob jsou naopak v rámci ČR podprůměrné.

Z dalších právních forem bylo ke konci roku 2017 evidováno 9 512 obchodních společností (tvoří 8,4 % ze všech subjektů). Dominantní postavení mají mezi nimi společnosti s ručením omezeným, které na konci roku tvořily 92,8 % jejich počtu. Počet společností s ručením omezeným v posledních letech neustále narůstá, proti roku 2010 se jejich počet v Kraji Vysočina zvýšil o 28 %. V RES bylo dále evidováno např. 725 zahraničních fyzických osob (0,6 % celkového počtu subjektů), 2 644 společenství vlastníků jednotek, 455 akciových společností či 460 družstev. Mezi právnickými osobami zaujímají velice významné místo nejrůznější spolky, kterých bylo ke konci roku 2017 v Kraji Vysočina evidováno 3 987, vedle toho bylo v registru zapsáno ještě 1 989 pobočných spolků.

Z hlediska převažující činnosti (CZ-NACE) se na Vysočině nejvíce subjektů zabývá obchodem, ubytováním a stravováním. Na konci roku 2017 jich bylo evidováno 26 676, což představuje 23,6 % z celkového množství registrovaných subjektů. Další významnou oblastí je průmysl (16 066 subjektů, tj. 14,2 %), stavebnictví (15 186 subjektů, tj. 13,4 %), profesní, vědecké a technické činnosti (12 396 subjektů, tj. 11,0 %) a zemědělství, lesnictví, rybářství (9 307 subjektů, tj. 8,2 %).

U více než poloviny ekonomických subjektů není uveden údaj o počtu zaměstnanců (54,9 %), dalších 35,7 % jednotek je bez zaměstnanců. Do kategorie 1 – 9 zaměstnanců koncem roku 2017 spadalo 8 259 subjektů, naopak 250 a více zaměstnanců mělo na Vysočině jen 85 firem, z nichž pouze 13 spadalo do kategorie tisíc a více zaměstnanců.

Přehled největších zaměstnavatelů v okresech Kraje Vysočina naleznete v přiloženém souboru.


 

Počet ekonomických subjektů v Kraji Vysočina (k 31. 12.)

Struktura subjektů podle převažující činnosti CZ-NACE v Kraji Vysočina k 31. 12. 2017

Struktura právnických osob podle právních forem v Kraji Vysočina k 31. 12. 2017

Počet ekonomických subjektů podle krajů k 31. 12. 2017

 

  • Tabulky - ekonomické subjekty v Kraji Vysočina (okresy, časová řada)
  • Přehled největších zaměstnavatelů v okresech Kraje Vysočina