Připojení na internet mají více než dvě třetiny domácností na Vysočině

 

I na Vysočině se počítač a připojení k internetu stává běžnou součástí vybavení domácnosti. Počítač má k dispozici téměř sedmdesát procent domácností, připojení na internet více než dvě třetiny domácností. Před sedmi lety to byla necelá třetina domácností.

Ve 2. čtvrtletí 2015 provedl Český statistický úřad pravidelné každoroční šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech. Kvůli vyšší reprezentativnosti jsou data v regionálním členění publikována pouze za tříleté průměry.

Podle výsledků toho šetření bylo v Kraje Vysočina osobním počítačem vybaveno 69,6 % domácností (průměr za roky 2013-2015), což v mezikrajském srovnání znamenalo desáté místo. Z dlouhodobého hlediska je zřetelný výrazný posun ve vybavenosti, protože o sedm let dříve mělo počítač k dispozici pouze 40,4 % domácností.

Vývoj vybavenosti domácností osobním počítačem

Vybavenost  domácností osobním počítačem

Podíl domácností vybavených připojením na internet je na Vysočině jen o málo nižší než podíl domácností disponujících osobním počítačem. Podle průměru let 2013-2015 mělo v kraji počítač připojený k internetu 68,3 % domácností, což představovalo jedenácté místo mezi čtrnácti kraji České republiky. Podíl domácností s připojením k internetu se za sledovaných sedm let zvýšil na Vysočině o 36,3 procentních bodů.

Vývoj podílu domácností s připojením k internetu

Podíl domácností s připojením k internetu
 

Domácnosti vybavené PC a připojením  k internetu v Kraji Vysočina

 

Další informace je možno nalézt v publikaci Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2015

 

  • Tabulky - vybavenost domácností PC a připojením k internetu