ICT v mezikrajském srovnání - tabulky

 

 • Internetová infrastruktura
 • Tab. 1 Internetová infrastruktura v pevné síti podle krajů v roce 2022
 • Tab. 2 Využívaná internetová infrastruktura v pevné síti podle krajů v roce 2022
 • Tab. 3 Aktivní internetové přípojky prostřednictvím kabelové a optické sítě podle krajů
 • Rozšíření informačních technologií v domácnostech
 • Tab. 4 Domácnosti s aktivním fixním přístupem k internetu podle krajů v roce 2022
 • Tab. 5 Domácnosti s počítačem podle krajů
 • Tab. 6 Domácnosti se stolním počítačem podle krajů
 • Tab. 7 Domácnosti s přenosným počítačem podle krajů
 • Tab. 8 Domácnosti s připojením k internetu podle krajů
 • Používání internetu jednotlivci
 • Tab. 9 Uživatelé internetu ve věku 16 let a více podle krajů
 • Tab. 10 Uživatelé internetu ve věku 16 let a více ve vybraných kategoriích podle krajů v roce 2022
 • Tab. 11 Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 let a více podle krajů
 • Tab. 12 Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 let a více ve vybraných kategoriích podle krajů v roce 2022
 • Tab. 13 Nakupující na internetu ve věku 16 let a více podle krajů
 • Tab. 14 Nakupující na internetu ve věku 16 let a více ve vybraných kategoriích podle krajů v roce 2022
 • Tab. 15 Uživatelé internetového bankovnictví ve věku 16 let a více podle krajů
 • Tab. 16 Uživatelé internetového bankovnictví ve věku 16 let a více ve vybraných kategoriích podle krajů v roce 2022
 • Tab. 17 Uživatelé sociálních sítí ve věku 16 let a více podle krajů
 • Tab. 18 Uživatelé sociálních sítí ve věku 16 let a více ve vybraných kategoriích podle krajů v roce 2022
 • ICT odborníci, studenti a absolventi ICT oborů na vysokých školách
 • Tab. 19 ICT odborníci podle krajů
 • Tab. 20 Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků podle krajů
 • Tab. 21 Studenti ICT oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště
 • Tab. 22 Absolventi ICT oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště
 • Využívání informačních technologií ve školství a ve zdravotnictví
 • Tab. 23 Počítače dostupné žákům na základních školách podle krajů
 • Tab. 24 Struktura počítačů dostupných žákům na základních školách podle krajů v roce 2022
 • Tab. 25 Samostatné ordinace lékaře mající připojení k internetu a vlastní webové stránky podle krajů
 • Tab. 26 Samostatné ordinace lékaře nabízející pacientům online objednání a konzultaci přes webový formulář podle krajů
 • Tab. 27 Samostatné ordinace lékaře, jejichž informační systém umožňuje vybrané výpisy, podle krajů
 • Tab. 28 Samostatné ordinace lékaře, jejichž informační systém umožňuje vybrané činnosti, podle krajů
 • Všechny tabulky v jednom souboru