Produkce komunálního odpadu v Pardubickém kraji v roce 2018

 

24. 3. 2020

V Pardubickém kraji bylo v roce 2018 vyprodukováno méně komunálního odpadu než v roce předchozím, procentní úbytek byl v porovnání krajů nejvyšší. Množství tříděného odpadu se od roku 2012 zvýšilo o třetinu.

V Pardubickém kraji bylo v roce 2018 vyprodukováno 178,3 tis. tun komunálního odpadu, což představovalo meziroční pokles o 1,7 tis. tun (o 0,9 %). Česká republika vykázala v roce 2018 produkci celkem 3 732,2 tis. tun komunálního odpadu, Pardubický kraj se na tomto množství podílel 4,8 %. Meziročně vzrostlo množství komunálního odpadu na úrovni ČR o 2,5 %, nárůst se týkal všech krajů kromě kraje Olomouckého, Pardubického a Karlovarského. Při přepočtu na jednoho obyvatele kraje tak v roce 2018 připadlo 343 kg vyprodukovaného komunálního odpadu. Proti roku 2017 pokleslo množství odpadu na jednoho obyvatele kraje o 4 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Množství vyprodukovaného komunálního odpadu na jednoho obyvatele České republiky v roce 2018 představovalo 351 kg. V mezikrajském srovnání jsou patrné značné rozdíly. Nejmenší množství komunálního odpadu na obyvatele bylo evidováno v Libereckém kraji (308 kg); sedmou nejvyšší pozici obsadil Pardubický kraj a nejvíce komunálního odpadu na obyvatele vyprodukovali obyvatelé Středočeského kraje (402 kg). Rozdíl mezi maximem a minimem vyprodukovaného komunálního odpadu na obyvatele v roce 2018 v krajích činil 94 kg.

Produkce komunálního odpadu v Pardubickém kraji

Obyvatelé Pardubického kraje v roce 2018 vytřídili 27,7 tis. tun komunálního odpadu, což představovalo meziroční pokles o 4,3 %, ale od roku 2012 se množství vytříděného komunálního odpadu v kraji zvýšilo o třetinu.

Na republikové úrovni činí množství tříděného odpadu 16,1 % z celkového komunálního odpadu. Nejvyšší podíl tříděné složky byl evidován ve Zlínském kraji (20,9 %), Pardubický kraj (15,5 %) se umístil na šesté nejnižší pozici a s nejmenším podílem tříděného odpadu (13,9 %) obsadil poslední pozici Středočeský kraj.

Nejvyšší množství odděleně sbíraných složek komunálního odpadu na obyvatele vykázali v roce 2018 obyvatelé Zlínského kraje (69,4 kg/obyvatele) a Kraje Vysočina (65,7 kg/obyvatele). Pardubický kraj (53,3 kg/obyvatele) se umístil na páté nejnižší pozici a nejméně tříděného odpadu na obyvatele byl evidován v kraji Karlovarském (48,9 kg).

 

Více informací naleznete:
Produkce, využití a odstranění odpadů – 2018 (data za rok 2019 ČSÚ zveřejní na konci října 2020)

Kontakt:
Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
Ing. Monika Mikanová, E-mail: monika.mikanova@czso.cz
Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

  • Tabulka - Produkce komunálního odpadu v Pardubickém kraji
  • Produkce komunálního odpadu v Pardubickém kraji v roce 2018 - komentář v PDF