Demografická „NEJ“ obcí Pardubického kraje v roce 2021

 

5. 5. 2022

Podle definitivních výsledků bilance obyvatel žilo k 31. 12. 2021 ve 451 obcích Pardubického kraje celkem 514 518 obyvatel. Ve 235 obcích kraje se v průběhu roku 2021 počet obyvatel zvýšil, ve 197 naopak obyvatel ubylo.

Pozn.: Počet obyvatel byl navázán na výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021.

Ke konci roku 2021 žilo v Pardubickém kraji 514 518 obyvatel. Ve 38 městech kraje jich bydlelo 60,8 %, v 11 městysech 1,7 % a 37,5 % v ostatních 402 obcích.

Mírnou převahu v počtu obyvatel kraje mají ženy, ke konci loňského roku tvořily 50,4 % obyvatel kraje. Nejvyšší zastoupení měly v obci Anenská Studánka z okresu Ústí nad Orlicí (57,1 %), nejmenší podíl měly na obyvatelstvu obce Malíkov z okresu Svitavy (39,0 %).

Obyvatelstvo kraje postupně stárne. Průměrný věk žijících obyvatel byl ke konci roku 2021 42,8 roku, v mužské populaci 41,4 roku a mezi ženami 44,3 let. Za posledních dvacet let vzrostl průměrný věk obyvatel kraje o 4 roky. Mezi obcemi v kraji má nejvyšší průměrný věk obyvatelstvo v Urbanicích z okresu Pardubice (55,6 roku), v průměru nejmladší obyvatelstvo naopak žije v Němčicích (33,5 roku) – rovněž z Pardubicka.

Nejmenší obcí co do počtu obyvatel byla obec Vysoká s 38 obyvateli následovaná Želivskem s 39 obyvateli (obě z okresu Svitavy). V nejlidnatějším krajském městě Pardubice s téměř 89 tisíci obyvateli žilo 17,2 % populace kraje.

Z demografických bilancí kraje za rok 2021 vyplynulo, že:

  • ve 35 obcích se nenarodilo žádné dítě
  • ve 21 obcích nikdo nezemřel
  • v 9 obcích se nikdo nenarodil ani nezemřel
  • do 19 obcí se nikdo nepřistěhoval
  • z 9 obcí se nikdo nevystěhoval
  • v 19 obcích se v průběhu roku 2021 nezměnil počet obyvatel
  • z hlediska změny počtu obyvatel si nejvíce polepšily obce Starý Mateřov (+67 obyvatel) a Ronov nad Doubravou (+66), největší úbytek obyvatel zaznamenala města Vysoké Mýto (-139 obyvatel) a Hlinsko (-124).

Demografická "nej" obcí Pardubického kraje v roce 2021
tabulka