Charakteristika správního obvodu Králíky

 

Správní obvod Králíky sousedící z velké části s Polskou republikou představuje nejsevernější výběžek Pardubického kraje. Na východě hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jižní straně sousedí s Lanškrounskem a na západě s územím správního obvodu Žamberk. Králicko je druhým nejmenším správním obvodem po Českotřebovsku, svojí rozlohou 15 861 ha zaujímá pouze 3,5 % území kraje. Z hlediska počtu obyvatel se jedná o nejméně zalidněný správní obvod v kraji. V pěti obcích, které tvoří celé území Králicka, žilo k 31. 12. 2022 celkem 8 557 obyvatel (1,6 % obyvatelstva kraje). Spolu s Českotřebovskem tvoří dvojici správních obvodů s nejnižším počtem obcí v kraji. Hustota zalidnění (53,9 osob/km2) je mezi všemi obvody nejnižší. Ve městě Králíky, které je jedinou obcí se statutem města ve správním území, žije téměř polovina obyvatel regionu (48,4 %).

V posledních letech byla na Králicku zaznamenána vysoká intenzita bytové výstavby (v průměru za posledních pět let se zde dokončil nejvyšší počet bytů na tisíc obyvatel mezi správními obvody v kraji). Region však dlouhodobě patří k problémovým oblastem v kraji z hlediska nezaměstnanosti. Podíl nezaměstnaných osob (tj. dosažitelných uchazečů o zaměstnání na obyvatelstvu ve věku 15–64 let) zde ke konci roku 2022 činil 3,21 % a byl čtvrtý nejvyšší mezi správními obvody v kraji. Více než pětina obyvatel Králicka starších patnácti let měla podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 pouze základní vzdělání (včetně osob s neukončeným základním vzděláním a bez vzdělání), což představuje nejvyšší podíl mezi správními obvody v kraji. Z hlediska odvětvové skladby zaměstnanosti zde evidujeme třetí nejvyšší podíl obyvatel zaměstnaných v zemědělství mezi SO ORP v kraji. Správní obvod je pro období 2021–2027 zařazen mezi regiony se soustředěnou podporou státu; patří do kategorie „hospodářsky slabé regiony“.

Králicko nabízí svým návštěvníkům mnoho možností pro turistiku, zejména pro provozování zimních sportů. Na území regionu se v katastru obce Dolní Morava vypíná nejvyšší bod Pardubického kraje – Králický Sněžník (1 424 m n. m.). Nedaleko tohoto vrcholu, kterým prochází státní hranice s Polskem, pramení řeka Morava. Nejen milovníci zimních sportů navštěvují areály Dolní Morava a Buková hora, které nabízejí celoroční sportovní vyžití. Hojně navštěvovanou turistickou atrakcí je Stezka v oblacích nad Dolní Moravou či Mamutí horská dráha. Nově byl v areálu Dolní Moravy rovněž otevřen unikátní nejdelší visutý most pro pěší na světě. Návštěvníci Králicka obdivují rozlehlý barokní areál kláštera Hory Matky Boží v Hedči nad městem Králíky (od roku 2018 Národní kulturní památka), k němuž vede více než kilometr dlouhá alej s křížovou cestou. Na náměstí v Králíkách lze zhlédnout zajímavé expozice Městského muzea v budově radnice, např. Východočeský památník celnictví či Památník obětem internace řeholníků. K historickým památkám sídla správního obvodu patří původně renesanční kostel sv. Michaela Archanděla. Zájemci o válečnou tematiku mohou navštívit vojenská muzea v Králíkách a v Lichkově, Muzeum opevnění – dělostřeleckou tvrz Hůrka na okraji města Králíky a několik dalších zachovalých pevnostních staveb vybudovaných před 2. světovou válkou.