Charakteristika správního obvodu Holice

 

Správní obvod Holice leží na severu Pardubického kraje a svojí severní částí sousedí s obcemi Královéhradeckého kraje. Na východě hraničí se správním obvodem Vysoké Mýto, malou částí na jihu hraničí s Chrudimskem a ze západní strany je obklopen obcemi Pardubicka. Území správního obvodu (21 366 ha) je čtvrté nejmenší v kraji a zaujímá 4,7 % jeho rozlohy. Ve 14 obcích, které Holicko tvoří, žilo k 31. 12. 2022 celkem 18 656 obyvatel, tj. 3,5 % obyvatelstva kraje. Jedná se o třetí nejnižší počet obyvatel v kraji po Králicku a Českotřebovsku. Hustota zalidnění (87,3 osob/km2) je pod krajským průměrem. Ve dvou městech správního obvodu – Holicích a Horním Jelení – žije téměř polovina obyvatel území, z toho v Holicích 36,5 %.

Region se vyznačuje rozvojem bytové výstavby. Za posledních pět let se zde v průměru ročně dokončily více než čtyři byty na tisíc obyvatel (4,3) , což byl třetí nejvyšší počet mezi správními obvody v kraji. Právě díky tomuto rozvoji se Holicko v posledních letech řadí mezi správními obvody v kraji na přední místa v počtu přistěhovalých na tisíc obyvatel. Populace regionu je v průměru mladší než v celém kraji. Ke konci roku 2022 činil podíl obyvatel pětašedesátiletých a starších na celkovém obyvatelstvu Holicka 19,3 % a byl nejnižší v kraji. Také podíl nezaměstnaných osob (tj. dosažitelných uchazečů o zaměstnání na obyvatelstvu ve věku 15–64 let) měl region mezi správními obvody v kraji ke konci roku 2022 nejnižší (1,70 %). Řada pracujících využívá možnosti dojíždět za zaměstnáním do nedalekých Pardubic, Hradce Králové, či Vysokého Mýta. Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 mělo Holicko pátý nejnižší podíl obyvatel zaměstnaných v sekundárním sektoru (průmysl a stavebnictví) mezi všemi patnácti správními obvody v kraji. Ve srovnání s krajskou úrovní zde naopak evidujeme o něco vyšší podíl obyvatel zaměstnaných v zemědělství a ve službách. Dále se Holicko vyznačuje také největší celkovou plochou bytu na osobu mezi všemi správními obvody v kraji, což souvisí s nejvyšším podílem obydlených bytů v rodinných domech v rámci celého kraje.

Návštěvníci regionu obdivují pozoruhodné expozice Afrického muzea v Holicích věnované zdejšímu rodákovi – lékaři a cestovateli Dr. Emilu Holubovi. Významným rodákem regionu je i prvorepublikový ministerský předseda František Udržal, který pochází z obce Dolní Roveň. Dlouholetou tradici má Festival trampských písní v Horním Jelení. K historickým památkám Holicka patří barokní kostel sv. Martina v Holicích, barokní kostel sv. Gottharda ve Vysokém Chvojně či dřevěný kostelík sv. Mikuláše ve Velinách. Rekreanti vyhledávají přírodní koupaliště – rybník Hluboký severně od Holic. Možnosti k rekreaci nabízejí rozsáhlá zalesněná území regionu. Na území správního obvodu byla Ministerstvem životního prostředí v zájmu zachování populací vzácných druhů ptáků motáka pilicha a kalouse pustovky vymezena ptačí oblast Komárov.