Návštěvnost kraje ve 4. čtvrtletí a v roce 2022

 

Ve 4. čtvrtletí 2022 se v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ubytovalo podle předběžných výsledků o 30,0 % hostů více než loni a počet jejich přenocování se zvýšil o 16,4 %. Předběžné výsledky kraje za celý rok ukazují na podobný meziroční nárůst počtu hostů (+31,2 %). Počet přenocování za celý rok 2022 rostl oproti poslednímu čtvrtletí rychleji, zvýšil se více než o čtvrtinu.

Výsledky meziročního srovnání jsou ovlivněny nižší srovnávací základnou předchozího roku, který byl ještě negativně poznamenán pandemií koronaviru. Ve srovnání s rokem 2019 byl stále celkový počet hostů a jejich přenocování ve 4. čtvrtletí i za celý rok 2022 kvůli chybějícím cizincům nižší.

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Jihočeského kraje ve 4. čtvrtletí 2022

Ve 4. čtvrtletí 2022 se v jihočeských HUZ ubytovalo téměř 213 tis. hostů na 535 tis. nocí. Jednalo se především o tuzemské návštěvníky. Podíl zahraničních hostů (29,6 %) byl stále ještě oproti předcovidovým rokům výrazně nižší. Domácí hosté se v HUZ ubytovali na necelé 3 noci, cizinci na 2 noci.

Ve srovnání se 4. čtvrtletím minulého roku vzrostl celkový počet hostů ubytovaných v HUZ kraje o 30,0 %, počet domácích návštěvníků se zvýšil jen mírně (+8,9 %), zato počet cizinců téměř dva a půl krát. I přes vysoký nárůst se počet zahraničních návštěvníků nepřiblížil výsledkům předcovidového 4. čtvrtletí 2019 ani z poloviny. Kvůli chybějícím nerezidentům byl celkový počet hostů oproti tomuto období nižší o čtvrtinu, když počet rezidentů ho již dosáhl.

Výpadek nerezidentů oproti předpandemickému období se v závěru 4. čtvrtletí zmenšil; zatímco v říjnu a listopadu představoval 57 % a 59 %, v prosinci se snížil na 44 %.

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 4. čtvrtletí 2012 až 2022 podle měsíců
Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 4. čtvrtletí 2012 až 2022 podle měsíců

Ze zahraničí do jižních Čech směřovali zejména hosté z okolních zemí, z Německa, Rakouska a Slovenska. Dohromady tvořili více než polovinu počtu návštěvníků a jejich přenocování. Ve 4. čtvrtletí 2022 se do Jihočeského kraje vrátili hosté z Korejské republiky, kteří tu před covidem patřili k nejčastějším návštěvníkům. V počtu hostů i přenocování jim mezi nerezidenty patřilo čtvrté místo. Z dalších mimoevropských zemí se umístily v první desítce podle počtu přenocování Spojené státy americké – na šestém místě.

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 4. čtvrtletí 2022
Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 4. čtvrtletí 2022

Návštěvnost ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se zvýšila ve všech krajích, nejvíce v hlavním městě Praze, které bylo při pandemii výpadkem návštěvníků, zejména nerezidentů, zasaženo nejcitelněji. V Jihočeském kraji byl relativní přírůstek počtu hostů šestý nejvyšší, když přírůstek počtu nerezidentů byl nejvyšší, zatímco přírůstek počtu rezidentů byl třetí nejnižší. Většina krajů, včetně Jihočeského, podle předběžných výsledků ještě nedosáhla hodnot předpandemického 4. čtvrtletí 2019, ale v pěti krajích se již ubytovalo více hostů na více nocí než tehdy.

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Jihočeského kraje v roce 2022

Počet hostů ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje za celý rok 2022 a počet jejich přenocování se oproti roku 2021, kdy byl cestovní ruch ještě omezen pandemickou krizí, zvýšily o více než čtvrtinu. Návštěvnost rostla po celý rok s výjimkou 3. čtvrtletí, ve kterém byla v době pandemie opatření uvolněná a návštěvnost byla díky rezidentům i tehdy vysoká. Ve 3. čtvrtletí 2022 počet hostů meziročně poklesl kvůli úbytku rezidentů, kteří mohli realizovat své odložené zahraniční dovolené a do tuzemských HUZ jich přicestovalo méně.

Návštěvnost jihočeských HUZ ještě nedosáhla výsledků předpandemického roku 2019, celkový počet hostů na ni ztrácel téměř 18 %, počet přenocování necelých 6 %. Počet rezidentů i počet jejich noclehů již výsledky roku 2019 překonal, ale výpadek nerezidentů byl stále značný.

Graf 2 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2022
Graf 2 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2022

Během roku 2022 se v HUZ Jihočeského kraje ubytovalo téměř 1,5 mil. hostů na 4,2 mil. nocí. Šlo především o tuzemské hosty, kteří se na celkovém počtu hostů HUZ podíleli 80 % a na celkovém počtu přenocování 84 %. Tuzemský host se v HUZ ubytoval v průměru na 3 noci, zahraniční host na 2,3 noci.

Tab. 2 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2022
Tab. 2 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2022

Pandemie se promítla i do struktury hostů. Zatímco v roce 2019 tvořili nerezidenti téměř 36 % z celkového počtu hostů, v roce 2020 to bylo 13 % a v roce 2021 již jen 10 %. V roce 2022 se podíl cizinců zvýšil, ale stále byl nižší než před covidem – necelých 20 %. Proměnila se i skladba zahraničních hostů podle kontinentů, ve které v pandemických letech drtivě převažovali rezidenti z evropských zemí. V roce 2019 se na počtu nerezidentů podíleli 45 %, když tehdy 50 % tvořili asijští hosté. V roce 2021 se evropské země na nerezidentech podílely 93 % a asijské země 3 %. V roce 2022 byl podíl evropských zemí sice nižší, ale stále značný 87 %, a podíl asijských zemí se zvýšil na 8 %.

Graf 3 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2022 podle zemí
Graf 3 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2022 podle zemí

 V roce 2022 do jižních Čech mířili především hosté ze sousedních zemí, Německa, Rakouska a Slovenska. Čtvrtou a pátou pozici obsadilo Polsko a Nizozemsko. Podobné pořadí jako podle počtu hostů bylo i podle počtu přenocování. Nejlepší z mimoevropských zemí byly Spojené státy americké na šestém místě podle počtu hostů a na sedmém místě podle počtu přenocování. Z mimoevropských zemí se na osmém místě podle počtu hostů umístila Korejská republika (9 tis. hostů a 10 tis. nocí) a na devátém místě podle počtu přenocování Izrael.

Výsledky za HUZ v sobě zahrnují i údaje za lázeňská HUZ. V jihočeských lázeňských HUZ se v roce 2022 ubytovalo více než 34 tis. osob na 434 nocí, tedy každý host přenocoval v průměru 13krát. V meziročním srovnání se počet hostů i jejich přenocování zvýšil přibližně o 20 %. Oproti roku 2019 byl aktuální počet lázeňských hostů o 6 % nižší a počet přenocování byl téměř shodný (−1 %). Průměrná doba pobytu se prodloužila o 1 den.

V jižních Čechách tvořili lázeňskou klientelu z 99 % domácí hosté. Na celkovém počtu rezidentů ubytovaných v jihočeských HUZ se tuzemští lázeňští hosté podíleli 2,9 % a na počtu přenocování zásluhou dlouhých pobytů 12,1 %.

HUZ České republiky se v roce 2022 zvýšil celkový počet hostů meziročně o více než 70 % a počet přenocování téměř o 60 %. Počet rezidentů meziročně vzrostl o více než třetinu, počet nerezidentů dokonce téměř trojnásobně. Přesto však celkový objem návštěvnosti v roce 2022 nedosáhl o 11 % na výsledky roku 2019. Počet tuzemských hostů je již sice o 9 % překonal, ale k dosažení počtu zahraničních hostů i jejich přenocování chyběla třetina.

Počet hostů a jejich přenocování meziročně vzrostl ve všech krajích, nejvíce – dvaapůlkrát – v hlavním městě Praze zásluhou vysokých přírůstků zahraniční návštěvnosti. Nejnižší meziroční nárůst mezi regiony zaznamenal Jihočeský kraj vlivem nejnižšího přírůstku počtu rezidentů.

Ve srovnání s výsledky roku 2019 do všech krajů kromě Ústeckého přijelo v roce 2022 více rezidentů na více nocí a všechny kraje bez výjimky vykázaly výpadek zahraničních hostů, relativně největší zaznamenal Jihočeský kraj. Celkového počtu hostů a počtu jejich přenocování ve srovnání s rokem 2019 nedosáhla většina krajů, ale čtyři regiony již předpandemické hodnoty překonaly – kraje Liberecký, Královéhradecky, Pardubický a Kraj Vysočina.

Jihočeský kraj v mezikrajském srovnání vlivem nejnižší meziroční dynamiky v roce 2022 v žebříčku podle počtu ubytovaných hostů klesl ze třetího na čtvrté místo za Královéhradecký kraj. První a druhou pozici obsadilo hlavní město Praha a Jihomoravský kraj. Stejné umístění na prvních čtyřech místech se opakuje i podle počtu rezidentů. Podle počtu nerezidentů se kraj umístil rovněž na čtvrtém místě, tentokrát za hlavním městem Prahou, Jihomoravským a Karlovarským krajem.

V celkovém počtu přenocování si Jihočeský kraj podle předběžných výsledků pohoršil o dvě místa a zařadil se rovněž na čtvrté místo za hlavní město Prahu, Královéhradecký a Karlovarský kraj. Podle počtu přenocování rezidentů se Jihočeský kraj umístil na druhém místě za Královéhradeckým krajem, podle počtu přenocování nerezidentů na pátém místě.

___________

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.